728 x 90

ضرب و جرح جوان بلوچ توسط مأموران سرکوبگر شهرداری در سراوان+فیلم

مأموران سرکوبگر شهرداری رژیم در سراوان،  در استان سیستان و بلوچستان جوان دستفروشی را مورد ضرب‌وشتم قرار دادند و او را  از وانت به بیروت پرتاب کردند. این جوان که به‌علت بیکاری به علف فروشی روی آورده بود، مأموران شهرداری حاصل دسترنج او را بار زدند و با خود بردند، زمانی که وی سوار وانت شد تا همراه مأموران برود، او  را از وانت به بیرون پرت کردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/226a8bd3-9358-404c-87a9-77a7c8f67aa5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات