728 x 90

ضرب ‌و شتم یک زندانی سیاسی در زندان اوین تا سرحد مرگ

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

ضرب و شتم یک زندانی سیاسی در زندان اوین تا سرحد مرگ

فراخوان به بازدید هیات تحقیق بین‌المللی از زندانهای ایران و زندانیان ایران به‌ویژه زندانیان سیاسی

دژخیمان رژیم آخوندی روز جمعه ۵دیماه ۹۹ افشین شهسواری یک زندانی سیاسی هوادار مجاهدین، در زندان اوین را تا سرحد مرگ مورد ضرب و شتم قرار دادند.

موضوع از آنجا شروع شد که افشین شهسواری در قرنطینه بند۴ زندان اوین، نسبت به توهین و آزار دو زندانی عادی توسط زندانبانان اعتراض کرد. متعاقباً بیش از ۱۰تن از پاسداران و گارد ویژه به او حمله کردند و او را به حیاط زندان برده و روی برفها انداختند و با ضربات پوتین مجدداً به شکنجه او ادامه دادند، به‌نحوی که صورتش از ناحیه ابرو شکاف برداشت، بینی‌اش دچار خون‌ریزی شد و کتفش در رفت و تمامی بدنش کبود شد. به‌گفته یکی از شاهدان حتی وقتی هم که او بیهوش شده بود گاردهای وحشی از ضرب و شتم وی دست برنمی‌داشتند. نهایتاً او را در زندان رها کرده و رفتند.

اسامی سه تن از پاسداران جنایتکاری که در این ضرب و شتم وحشیانه شرکت داشتند، جلال مبینی، مهدی محمولی و امراللهی می‌باشد.

افشین شهسواری ۳۸ساله که از اسفند۹۷ در زندان به‌سر می‌برد به ۳سال و نیم زندان محکوم شده است.

مقاومت ایران، دبیرکل ملل متحد، کمیسر عالی و شورای حقوق‌بشر و گزارشگران ذیربط ملل متحد و عموم سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر را به اقدام فوری برای توقف شکنجه و اعدام در ایران فرامی‌خواند و بار دیگر بر تشکیل یک هیات تحقیق بین‌المللی برای بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان به‌ویژه زندانیان سیاسی تأکید می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۷دی۱۳۹۹ (۲۷دسامبر۲۰۲۰)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a2b1b715-1771-4624-9690-5d46ba91aa5b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات