728 x 90

صندوق بین‌المللی پول: رژیم ایران با حجم عظیمی از بدهی و تورم افسارگسیخته روبه‌رو است

صندوق بین‌المللی پول
صندوق بین‌المللی پول

صندوق بین‌المللی پول پنجشنبه ۲۰ مهر، با انتشار تازه‌ترین گزارش خود درباره وضعیت اقتصادی خاورمیانه و آسیای مرکزی پیش‌بینی کرده است که بدهی دولت آخوند رئیسی در سال جاری به معادل ۳۰.۶ درصد از کل تولید ناخالص داخلی کشور برسد.
در این گزارش آمده است بر اساس ارزیابی صندوق بین‌المللی تولید ناخالص داخلی ایران در سال جاری حدود ۳۶۶ میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار خواهد بود بر این اساس بدهی دولت بیش از ۱۱۲ میلیارد دلار است که معادل بیش از سه سال بودجه عمومی دولت است.
این گزارش می‌افزاید اوجگیری نقدینگی در ایران که ۶.۷ هزار تریلیون تومان است بدهی دولت آخوند رئیسی در سال آینده دوباره حدود شش میلیارد دلار افزایش خواهد داشت و این‌که با چنین حجم عظیم و هنگفتی از بدهی دولت ایران چه طرح و برنامه‌ای برای تسویه آن در پیش دارد مشخص نیست.
صندوق بین‌المللی پول در ادامه گزارش خود نوشت نقدینگی در ایران طی سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است اما در سال جاری ۴۷ درصد جهش خواهد داشت موضوعی که نشان از شتاب گرفتن چاپ اسکناس بدون پشتوانه توسط بانک مرکزی ایران است.
بر اساس آمارهای این نهاد بین‌المللی، نرخ تورم در ایران طی سال گذشته نیز نزدیک ۴۵.۸ درصد بود، اما امسال به ۴۷ درصد اوج خواهد گرفت.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/90a8c320-9da0-407b-807e-d17b94b0e265"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات