728 x 90

صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح رژیم آخوندی در آستانه فروپاشی کامل

ورشکستگی صندوق بازنشستگان
ورشکستگی صندوق بازنشستگان

فاکس نیوز با استناد به اسنادی که «توسط مقامهای شورای امنیت ملی آمریکا بررسی شده گزارش داد از مجموع ۱۸صندوق بازنشستگی موجود در ایران، ۱۷صندوق، ‌از جمله صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح رژیم ایران، از لحاظ مالی ورشکسته هستند و در آستانه فروپاشی کامل قرار دارند.به گزارش فاکس‌ نیوز علاوه بر این، نشانه‌هایی از بحرانی فزاینده در بازار املاک و مسکن ایران به چشم می‌خورد.