728 x 90

صندلی‌های خالی

بایکوت و انزوای آخوند روحانی و سخنرانی وی مقابل صندلی‌های خالی در سالن دانشگاه، خیلی زود به سوژهٔ رسانه‌های حکومتی تبدیل شد.

کیهان خامنه‌ای ۲۵مهر در مطلبی با همین عنوان نوشت: «استقبال کم دانشجویان از سخنرانی حسن روحانی و صندلی‌های خالی سالن سخنرانی از نکات قابل‌ توجه برنامه دیروز بود».

دانشجویان در روز افتتاح دانشگاه نه تنها محل را ترک نکردند بلکه در سنگر دانشگاه به دفاع از حقوق زندانیان و کارگران ایستاده‌اند.

رسانه بسیجی جوان هم با اشاره به خالی‌ترین سالن دانشجویی نوشت: «روحانی در نشستی که شاید خالی‌ترین سالن دانشجویی طی ۴۰سال گذشته بود، مقابل صندلی‌های خالی پیشنهاد رفراندوم را مطرح کرد».

اما رسانهٔ انتخاب ۲۵مهر با نشان‌دادن عکسی از سالن خالی که به جای دانشجو هیات طولانی همراه و صندلی‌های خالی توجهات را جلب می‌کند، ضمن مقایسه سخنرانی روحانی و احمدی‌نژاد برای صندلی‌های خالی نوشت: «روز گذشته با صحنه‌ای قابل تأمل مواجه بودیم؛ سخنرانی حسن روحانی برای صندلی‌های خالی، اتفاقی که پیش‌تر در دوران احمدی‌نژاد شاهد بودیم و دیروز نیز برای روحانی هم رخ داد».

این توصیف البته قابل تأمل است زیرا دانشجویان در بایکوت احمدی‌نژاد و روحانی و سایر باندهای جنایتکار نشان دادند هیچ تفاوتی بین باندهای غارت وجود ندارد و به آموزش در شرایط پادگان و حراستی که شعبه اطلاعات است اعتراض دارند.

صندلی‌های خالی، فضای امنیتی و شعارهای کوبندهٔ دانشجویان علیه نظام جنایتکار بیانگر خشم عمومی، انزوای روزافزون نظام و شراره‌های روشن مقاومت و  پایداراری در جوانان است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e13b35e5-71f6-4fbb-a028-4e2b08732308"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات