728 x 90

صف‌های طولانی کامیون‌ها در بندر دوور

صف‌های طولانی کامیون‌ها در بندر دوور
صف‌های طولانی کامیون‌ها در بندر دوور

سرگردانی صدها کامیون در مناطق مرزی انگلستان، در نهایت فرانسه را مجبور کرد تا پس از تست کرونای رانندگان، با از سر گیری خدمات کشتیرانی بین دو بندر دوور و کاله موافقت کند. گفته می‌شود در این مدت وضعیت بیش از ۷۰۰ خودرو روشن شده و بخش قابل توجهی از آنها موفق به ورود به خاک فرانسه شده‌اند.

حرکت کُند کامیون‌ها به سمت بندر دوور برای سوار شدن بر کشتی‌ها، در روز جمعه که به‌مناسبت جشن کریسمس تعطیل بود نیز ادامه داشت. بسیاری از کامیون‌ها نیز هم‌چنان در کنار بزرگراه پارک کرده‌اند و در انتظار نتیجه تست کرونا برای دریافت مجوز ورود به کشتی‌ها هستند (یورو نیوز ۵دی).