728 x 90

صد و نودمین روز قیام سراسری - زاهدان - فریادهای جوانان دلیر با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر + توئیت خانم مریم رجوی

تظاهرات مردم زاهدان ۲۱بهمن ۱۴۰۱ - عکس از آرشیو
تظاهرات مردم زاهدان ۲۱بهمن ۱۴۰۱ - عکس از آرشیو

توئیت خانم مریم رجوی:

 

روز جمعه چهارم فروردین ۱۴۰۲، همزمان با صد و نودمین روز قیام سراسری مردم ایران است. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۶۴تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

مردم زاهدان همانند جمعه‌های گذشته بعد از نماز جمعه با سردادن شعارهای اعتراضی علیه رژیم آخوندی به خیابانها آمدند. 

هزاران تظاهرکننده فریاد می‌زنند: سلطنت ولایت یکصد سال جنایت، توپ تانک فشفه آخوند باید گم بشه، می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت، برادر شهیدم خونتو پس می‌گیرم، مرگ بر سپاهی و مرگ بر بسیجی، این آخرین پیامه هدف کل نظامه

-------------------

 

زاهدان تظاهرات بزرگ مردم این شهر که روی پلاکاردشان نوشته است نه به سلطنت و ولایت، آری به عدالت

زاهدان - تصاویری از تظاهرات بزرگ مردم زاهدان با شعار می‌میریم می‌میریم ایرانو پس می‌گیریم ۴فروردین

 

زاهدان - فریادهای جوانان دلیر با شعار مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر - ۴فروردین

زاهدان - تظاهرات هزاران تن از مردم این شهر با شعار خامنه‌ای قاتله ولایتش باطله - ۴فروردین

زاهدان - شعارهای مرگ بر خامنه‌ای توسط تظاهر کنندگان دلیر - ۴فروردین

زاهدان - هزاران تظاهرکننده فریاد می‌زنند سلطنت ولایت یکصد سال جنایت - ۴فروردین

 

زاهدان - تظاهر کنندگان شعار می‌دهند توپ تانک فشفه آخوند باید گم بشه - ۴فروردین

زاهدان - تظاهرات هزاران تن از مردم این شهر با شعارهای می‌کشم می‌کشم آنکه برادرم کشت - ۴فروردین

زاهدان - تظاهرات بزرگ جوانان دلیر با شعار برادر شهیدم خونتو پس می‌گیرم - ۴فروردین

زاهدان - شروع تظاهرات مردم با شعار مرگ بر سپاهی و مرگ بر بسیجی - ۴فروردین

زاهدان - جوانان دلیر شعار می‌دهند این آخرین پیامه هدف کل نظامه - ۴فروردین

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/108db8a9-203d-43f4-a42a-a267e6982493"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات