728 x 90

صدونودونهمین روز قیام سراسری - کرمانشاه - رژه هواداران مجاهدین با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

قیام سراسری ایران
قیام سراسری ایران

روز یکشنبه سیزدهم فروردین ۱۴۰۲، همزمان با صدونودونهمین روز قیام سراسری مردم ایران است. تاکنون تظاهرات و قیام سراسری در بیش از ۲۸۲شهر با ۷۵۰شهید و ۳۰۰۰۰دستگیری به‌ثبت رسیده است. تاکنون اسامی و مشخصات ۶۷۵تن از شهیدان قیام از سوی سازمان مجاهدین اعلام شده است.

 

کرمانشاه - رژه هواداران مجاهدین با شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر، خلق جهان بداند مسعود رهبر ماست ارتش آزادیبخش پاسخ آخر ما است و قسم به خون یاران حاضر حاضر تا پایان - ۱۳فروردین

راسک - مسدود کردن جاده با آتش و شعارهای مرگ بر ستمگر چه شاه باشه چه رهبر

تهران - فریادهای مرگ بر خامنه‌ای در شهرک باقری - ۱۲فروردین

تهران - طنین شعارهای مرگ بر دیکتاتور در منطقه پونک - ۱۲فروردین

تهران - فریادهای شبانه تا آخوند كفن نشود اين وطن وطن نشود - ۱۲فروردین

تهران - طنین شعارهای مرگ بر خامنه‌ای ضحاک در سیدخندان - ۱۲فروردین

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7fb2c8a6-5d2a-4d9c-b0b8-89540dc03308"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات