728 x 90

صدور حکم بازداشت وزیر وابسته به رژیم ایران در رابطه با انفجار بندر بیروت

طارق البیطار قاضی انفجار بیروت
طارق البیطار قاضی انفجار بیروت

طارق البیطار؛ قاضی پرونده انفجار بیروت پس از رد درخواست وکیل حسن خلیل؛ وزیر سابق امور مالی لبنان که عضو جنبش امل از گروه‌های وابسته به رژیم ایران است؛ حکم بازداشت وزیر سابق امور مالی را صادر کرد.
خبرگزاری رسمی لبنان، سه‌شنبه، ۱۲اکتبر، گزارش داد که قاضی پرونده انفجار بیروت قرار بود امروز از علی حسن خلیل بازپرسی کند، اما به‌دلیل عدم حضور خلیل این جلسه لغو شده است.
وکیل خلیل در جریان این جلسه خواستار فرصت برای ارائه مستندات خود به دادگاه شد که قاضی با رد این پیشنهاد، حکم بازداشت وزیر سابق امور مالی را صادر کرد».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات