728 x 90

صدای ایرانیان در استکهلم

پس از بروکسل، واشنگتن و برلین و در پی ۵روز کنفرانس‌های بین‌المللی در اشرف۳که جهانیان را به تحسین و شگفتی واداشت، روز شنبه ۲۹تیر استکهلم شاهد تظاهرات با شکوه ایرانیان و کارزار دیگری از مقاومت ایران بود.

ایرانیان آزاده‌ای که صدایشان بازتاب صدای هموطنان قیام‌ آفرینشان در اعماق خاک میهن است.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت در پیامی برای شرکت‌کنندگان در این تظاهرات گفت: «هموطنان؛ شما با نشان‌دادن عزم و اراده چشم‌گیر خود، با نشان‌دادن گستردگی و پویایی جنبشی که از کانون‌های‌ شورشی در شهرهای سراسر ایران تا گردهمایی و تظاهرات بزرگ در کشورهای مختلف جهان امتداد دارد، عزم و اراده ملت ایران برای سرنگونی دیکتاتوری آخوندی را نشان می‌دهید....روزگار مماشات با فاشیسم مذهبی در ایران به پایان رسیده است. دیگر نمی‌توان با هیچ بهانه‌یی دشمن مردم ایران را نادیده گرفت».

نکتهٔ قابل‌ توجه در این گردهمایی، شخصیت‌های سخنران در این تظاهرات بودند. که برخی از آنها در کهکشان اشرف۳حضور داشتند از جملهٔ آنها خانم راما یاد وزیر پیشین حقوق‌بشر فرانسه بود. خانم راما یاد در سخنان خود گفت: «در اشرف۳من غیرممکن را دیدم که ممکن شده است شما ثابت کردید با آنچه در اشرف ۳ساختید یک روز در ایران همه چیز ساخته خواهد شد این حاصل خون شهدایتان و حاصل ایمان شما به اهدافتان و حاصل تخصصها وکاراییهای شما بود. من در اشرف ۳همچنین نمایشگاهی از مبارزه مردم ایران برا‌ی آزادی در برابر رژیم ایران طی ۴۰سال گذشته را دیدم. اشرف خواست مردم ایران برای آزادی را نمایندگی می‌کند».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات