728 x 90

صدای انفجارها در غرب تهران و شهریار شنیده شد!

منطقه انفجار
منطقه انفجار

شب جمعه صدای انفجارها در غرب تهران و شهریار و کرج شنیده شد و متعاقباً رویترز گزارش کرد: رادیو تلویزیون دولتی در ایران گفت انفجاری در غرب تهران روز جمعه ۲۰تیرماه شنیده شد که با استناد به گزارشهای شبکه اجتماعی بود و یک مقام ارشد در آن بخش شهر، آنرا تکذیب کرد.

رادیو تلویزیون رژیم ایران هم‌چنین گفت برق در این منطقه از حومه‌های شهر جایی که انفجار روی داده بود قطع شد و هیچ اطلاعات بیشتری در مورد علت انفجار یا احتمال تلفات ارائه نکرد.

رویترز یادآوری کرد که در هفته‌های گذشته چندین انفجار در حوالی تأسیسات نظامی، اتمی و صنعتی در ایران رخ داده است.

بنا بر گزارش شاهدان عینی نیمه‌شب گذشته در ساعت ۵دقیقه به ۱ صدای انفجارهای بزرگ و متعدد از پادگانهای سپاه پاسداران شنیده شد. این صداها مربوط به پادگانهای انارکی و مدرس متعلق به بسیج و سپاه پاسداران است. پادگان انارکی در ۱.۵ کیلومتری پادگان مدرس قرار دارد که در گذشته سوابق انفجاری شایان توجهی داشته است.

از این‌رو مهره‌های ریز و درشت رژیم در تکذیب هر گونه انفجار و آتش‌سوزی بر یکدیگر پیشی گرفته‌اند. فقط مدیرکل بحران وزارت نیروی رژیم اذعان کرده که خاموشی برق در شهر قدس به‌دلیل اجرای مانور نظامی بوده است.

منطقه انفجار صورت گرفته

منطقه انفجار صورت گرفته