728 x 90

صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا صفر شد

فرش دست‌باف ایران
فرش دست‌باف ایران

فرشته دست‌پاک رئیس مرکز ملی فرش ایران اعتراف کرد صادرات فرش دستباف ایران به آمریکا به صفر رسیده است. وی علت آن را تحریم‌های آمریکا دانست و گفت:‌ بعد از شروع تحریم‌ها، نخستین کالایی که پس از نفت، تحریم شد، فرش دستباف ایران بود و همین امر باعث شد تا ٢٩درصد صادرات فرش دستباف کشور مان که به آمریکا صادر می‌شد صفر شود.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/b0a8a8c1-df0b-4342-9d15-fa2ffa46e480"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات