728 x 90

شیراز و سه شهراستان فارس در وضعیت هشدار کرونا قرار گرفتند

کرونا در ایران
کرونا در ایران

تلویزیون رژیم ۱۰بهمن:

مجری: بر اساس اعلام ستاد ملی مقابله با کرونای شیراز و سه شهرستان فارس در وضعیت هشدار کرونا یا زرد قرار گرفتند.

... در حال حاضر از میان افراد مبتلا یا مشکوک به بیماری ۵۴۹ نفر از این افراد در بخشهای کووید۱۹ سراسر استان بستری هستند که متأسفانه حال عمومی ۹۴نفر از این عزیزان وخیم هست و در بخش مراقبتهای ویژه در حال دریافت خدمت هستند.

متأسفانه ما در شبانه روز گذشته ۵ هم استانی‌مان را به واسطه کووید۱۹ از دست دادیم .( تلویزیون شبکه فارس رژیم۱۰بهمن)