728 x 90

شگردهای آیت‌الله بی.بی.سی در خدمت به فاشیسم مذهبی با به‌کار گرفتن مزدوران اطلاعات تحت عنوان «اسیر جنگی»

پرونده؛ شگردهای آیت‌الله بی‌بی‌سی در خدمت فاشیسم مذهبی
پرونده؛ شگردهای آیت‌الله بی‌بی‌سی در خدمت فاشیسم مذهبی

شگردهای آیت‌الله بی.بی.سی در خدمت به فاشیسم مذهبی با به‌کار گرفتن مزدوران اطلاعات تحت عنوان «اسیر جنگی»