728 x 90

شکنجه‌گاه جدید در زندان گوهردشت کرج

زندان گوهردشت کرج
زندان گوهردشت کرج

رژیم جنایتکار آخوندی به‌منظور فشار بر زندانیان زندان گوهردشت اقدام به ایجاد شکنجه‌گاهی به نام بند امن در این زندان کرده است.

شکنجه‌گاه بند امن، در بند ۹زندان گوهردشت کرج قرار دارد. زندانیان در این بند از حداقل امکانات و شرایط اولیه انسانی محروم خواهند بود. زندانیان امکان ملاقات و تماس تلفنی با خانواده‌هایشان را نخواهند داشت و از هواخوری، محروم خواهند شد و در صورت بیمار شدن به بهداری زندان منتقل نخواهند شد.