728 x 90

شکست برجام و حمله خبرگان ارتجاع به آخوند روحانی

خبرگان آخوندی
خبرگان آخوندی

خبرگان ارتجاع روز یکشنبه ۲۳اردیبهشت در یک درگیری باندی طی بیانیه‌یی آخوند روحانی را به‌دلیل شکست برجام زیر ضرب برد و خواهان عذرخواهی وی شد

در قسمتی از این بیانیه که به امضا آخوند احمد جنتی رئیس خبرگان ارتجاع رسیده، آمده است:‌

دستگاه دیپلوماسی کشور اگر‌ چه در چند سال گذشته، تمام تلاش خود را برای انجام توافق موسوم به برجام به کار بست؛ لکن در مواردی خطوط قرمز مورد نظر خامنه‌ای در این توافق رعایت نگردید و در حالی که جمهوری اسلامی تمامی تعهدات خود را به‌صورت کامل به اجرا گذاشت؛ اما تضمین لازم از طرف مقابل دریافت نگردید و زمینه را برای خروج آمریکا از برجام فراهم نمود.

در ادامه این بیانیه از جمله آمده است:‌

 برجام یک پیمان جمعی بوده که در یک طرف ایران و در طرف مقابل، ۱+۵قرار داشتند و رعایت این پیمان منوط به التزام هر همه کشورهای طرف قرارداد، به تعهدات بوده و خروج هر یک از طرفها از توافق، به‌معنای نقض پیمان است؛ خصوصاً در شرایطی که اکثر تعهدات طرف مقابل برعهده طرف نقض عهد کننده یعنی آمریکا بوده و با خروج آمریکا از برجام، دیگر هیچ محدودیتی برای این کشور در جهت مانع‌تراشی بر سر راه ایران نخواهد بود. در شرایط کنونی، ماندن در این قرارداد بدون اخذ تضمینهای صریح و روشن، به‌طور مسلم تضمین کننده منافع ملی ما نخواهد بود.

طرفهای اروپایی برجام، سابقه خوبی در تعامل با جمهوری اسلامی نداشته و در سالهای گذشته از هیچ اقدامی برخلاف منافع جمهوری اسلامی فروگذار نکرده‌اند و اعتماد بر آنان در ادامه راه برجام، نادیده انگاشتن تجربیات گذشته است. در شرایط کنونی هم به‌نظر می‌رسد اختلاف ظاهری آمریکا و سه کشور اروپایی در واقع، نوعی تقسیم کار بین آنان است و بر همین اساس در ادامه مذاکرات با آنان لازم است در اسرع وقت و ضمن جلوگیری از اتلاف فرصت توسط دشمن، تضمینهای جدی و محکمی برای ماندن در توافق اخذ شود. در غیراین صورت، خروج از برجام، تکلیف شرعی و قانونی دستگاه دیپلوماسی خواهد بود.

لازم است رئیس جمهور، صادقانه و با صراحت، نسبت به خسارتهای وارده در برجام که به‌خاطر عدم رعایت خطوط قرمز ترسیمی توسط خامنه‌ای از جمله اخذ تضمینهای لازم از ۱+۵ و نیز عدم رعایت اقدام متناظر و گام به گام، پدید آمد؛ از مردم ایران عذرخواهی کرده، تجربه توافق برجام را چراغ راه آینده قرار دهند.

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات