728 x 90

شورش قیام آزادی

گسترش فشارهای بین‌المللی بر رژیم آخوندی یکی از نشانه‌های خروش اشرف‌نشانها در حمایت از قیام خونین آبان است. آنان با شعار «شورش، قیام، آزادی» در مسیر آزادی بر نظم موجود شورش می‌کنند.

ایرانیان آزاده در پاریس در حمایت از قیام مردم ایران و بزرگداشت چهلم شهیدان قیام، تظاهرات با شکوهی برگزار کردند.

آنان هم‌پیمان با شهیدان سوگند یاد کردند تا همراه و هم‌صدا با نسل قیام آبان، شورش علیه استبداد حاکم بر میهن را تا پایان ادامه دهند.

اشرف‌نشانها در این تجمع با شکوه با برگزاری آکسیون و اجرای برنامه‌های نمایشی، صحنه‌های رزم و پایداری جوانان شورشگر و هراس و درماندگی پاسداران را به نمایش گذاشتند.

در همین روز هموطنان آزادیخواه در مقابل سفارت رژیم ایران در برلین آلمان تظاهرات با شکوهی در حمایت از قیام برگزار کردند.

ایرانیان در چهلمین روز شهادت قیام‌آفرینان به یاد ۴۰روز خون بهترین فرزندان خلق بر کف خیابان‌ها با آنان تجدید میثاق کردند.