728 x 90

شورش در زندان ارومیه ـ زندانیان بندهای ۱، ۲، ۳ و ۴ کل شیشه‌های بند را شکسته‌اند

زندان ارومیه
زندان ارومیه

زندانیان از صبح امروز چهارشنبه پنجم آذر ماه در بند ۱و۲و۳و۴ شورش کرده و کل شیشه‌های بند را شکسته‌اند. آنان هم‌چنین پتوها را داخل سالن مقابل افسر نگهبانی به آتش کشیدند.

این شورش در اعتراض به ضرب و شتم حجت کاظم نژاد و هم‌چنین نبود امکانات بهداشتی در شرایط کرونا، عدم اعطای تسهیلات نظیر مرخصی، آزادی مشروط و پایان حبس صورت گرفته است. گرانی اجناس داخل زندان که توسط «شرکت حامی» زیر نظر اداره زندانها تأمین می‌شود از دیگر دلایل اعتراض زندانیان است. زندانیان ضمن دادن شعارهایی میز افسر نگهبان را هم آتش زدند.

گارد زندان دربهای سایر بندها را بسته و رفت و آمد درون بندها را ممنوع کردند و سپس وارد این بندها شده و زندانیان معترض را به‌صورت وحشیانه‌ای مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند.

امار زندانیانی که در این بندها دست به شورش زده‌اند حدود ۹۰۰نفر است.

خبر تکمیلی شماره ۲ شورش زندان ارومیه

بر اساس خبرهای رسیده از شورش زندان مرکزی ارومیه زندانیان داخل بندها را کامل اتش زده اند. مسئولین زندان تلفنهای عمومی زندان را قطع کرده اند که اخبار به خارج از زندان درز پیدا نکند.

تا کنون بیش از ۱۵ نفر از زندانیانی که مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند، بدلیل شدت ضربات و وخامت حالشان به بیمارستان منتقل شده اند و خبر دقیقی از وضعیت و اسامی آنها در دست نیست.

سه نفر از عوامل سرکوب که در ضرب و شتم زندانیان معترض مشارکت فعال داشتند، عبارتند از:

کرامت

حیدری

بابایی