728 x 90

شورای روابط خارجی اروپا: مردم ایران شجاعانه در برابر خشونت مرگبار و سرکوب دولتی، حقوق‌بشر را مطالبه می‌کنند

شورای روابط خارجی اروپا
شورای روابط خارجی اروپا

شورای روابط خارجی اروپا؛ روز چهارشنبه ۱۶آذر با صدور بیانیه‌یی ضمن حمایت از اعتراضات سراسری در ایران؛ حملات انجام شده به همکارانشان را که روی موضوع ایران کار می‌کنند را محکوم کرد.
در بیانیه شورای روابط خارجی اروپا آمده است: «در روزهای اخیر موج قابل توجهی از حملات آنلاین، بدنام کردن و آزار و اذیت کارکنان شورای روابط خارجی اروپا که روی موضوع ایران کار می‌کنند، وجود داشته است. این بخشی از یک کمپین گسترده‌تر خشونت دیجیتال است که هدف آن خفه کردن گفتمان عمومی است.
مردم ایران شجاعانه به خیابان‌ها آمدند تا در برابر خشونت مرگبار و سرکوب شایسته سرزنش دولتی، حقوق‌بشر را مطالبه کنند.
شورای روابط خارجی اروپا به دفاع از سیاست خارجی مؤثر اروپا از جمله حمایت از مردم ایران ادامه خواهد داد.
در این شرایط حساس استفاده از ارعاب و آزار و اذیت آنلاین محیطی بسیار سمی و خطرناک ایجاد کرده است. ما این حملات را با شدیدترین عبارات محکوم می‌کنیم و تلاش‌ها برای بستن فضا برای بحث آزاد درباره مسائل مهم سیاست خارجی را رد می‌کنیم. شورای روابط خارجی اروپا به‌طور کامل پشت یکپارچگی کار کارکنان این شورا ایستاده است».

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4048967a-a981-4b35-b116-dfeb5b61cc00"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات