728 x 90

شورای اتحادیه اروپا تحریم علیه رژیم اسد را تمدید کرد

جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه
جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه

شورای اتحادیه اروپا تحریم عیله رژیم بشار اسد را به مدت یک سال دیگر تمدید کرد.

جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اعلام این خبر گفت: «تحریم‌های اتحادیه اروپا کسانی را که باعث درد و رنج مردم سوریه شده‌اند یعنی مقام‌های رژیم اسد، حامیان و بازرگانانی که این رژیم را تأمین مالی می‌کنند و از اقتصاد جنگ سود می‌برند، هدف قرار می‌دهد.

اتحادیه اروپا مصمم است به حمایت خود از مردم سوریه ادامه دهد و هم‌چنان متعهد به استفاده از همه ابزارهای موجود برای پایان دادن به سرکوب مردم سوریه است».