728 x 90

شلاق زدن یک زندانی در ملأعام در بوشهر+فیلم

شلاق زدن در ملا عام
شلاق زدن در ملا عام

مأموران جنایتکار رژیم آخوندی در بوشهر  حکم مرد جوانی که به شلاق محکوم شده بود در میدان ۱۷شهریور  این شهر  به اجرا درآوردند.

عوامل رژیم با آوردن یک تخت به میدان؛ زندانی را روی تخت خوابانده و وی را شلاق زده و سپس بردند.  این اقدام ضدانسانی روز جمعه 11اسفند در ملأعام در بوشهر انجام شد.