728 x 90

ورزشگاه آزادی، شعار مرگ بر دیکتاتور در بازی استقلال و تراکتور سازی تبریز + فیلم

ورزشگاه آزادی - ۱۹مرداد۹۷
ورزشگاه آزادی - ۱۹مرداد۹۷

شعار مرگ بر دیکتاتور در ورزشگاه آزادی تهران امروز جمعه ۱۹مرداد ۹۷ طنین‌انداز است.‎ در جریان مسابقه فوتبال تیمهای استقلال و تراکتور سازی تبریز هزاران نفر از جوانان شعار مرگ بر دیکتاتور دادند.

 به‌رغم وارد کردن انبوه جدیدی از مأموران ضدشورش و همچنین خودروهای زرهی ضدشورش اما شعار مرگ بر دیکتاتور توسط جوانانی که در استادیوم حضور دارد ادامه دارد.
به فرمان دستگاههای سرکوبگر درهای استادیوم بسته شده و از فروش بلیط خودداری می‌شود.
مأموران تلاش می‌کنند جوانانی را که در پشت در هستند متفرق کنند اما ایستادگی جوانان ادامه دارد. این در حالی است که هنوز حدود نیم ساعت به شروع مسابقه باقی مانده است.
خبر دیگر این است که مأموران در داخل استادیوم به جوانانی که شعار می‌دهند حمله می‌کنند اما با مقاومت جوانان روبه‌رو شده‌اند.
جوانان با استفاده از وسائل مختلف از جمله پرتاب سنگ با مأموران مقابله می‌کنند.

 

ساعت ۱۸۲۰: 

مجروح شدن یکی از هواداران تیم تراکتورسازی تبریز توسط نیروهای  انتظامی - ورزشگاه آزادی 

برخورد وحشیانه نیروهای انتظامی با شعار دهندگان

برخورد وحشیانه نیروهای انتظامی با شعار دهندگان

 

ساعت ۱۸۱۸: وحشت نیروهای انتظامی سرکوبگر در ورزشگاه آزادی - تلویزیون رژیم

 

ساعت ۱۷۳۵: درگیری میان جوانان و مأموران ضدشورش در استادیوم آزادی ادامه دارد.
در ادامه رویاروییها جوانان خشمگین شروع به کندن میله‌ها محدود کننده در جایگاه تماشاگران کردند.
شعار و درگیری با مأموران به شکل پراکنده ادامه دارد.

ورزشگاه آزادی - وحشت نیروهای ضدشورش  

 

ساعت ۱۷۳۰: ورزشگاه آزادی - مشکل یگان ویژه است

 

ساعت۱۷۲۰: 

 به‌رغم وارد کردن انبوه جدیدی از مأموران ضدشورش و همچنین خودروهای زرهی ضدشورش اما شعار مرگ بر دیکتاتور توسط جوانانی که در استادیوم حضور دارد ادامه دارد.
به فرمان دستگاههای سرکوبگر درهای استادیوم بسته شده و از فروش بلیط خودداری می‌شود.
مأموران تلاش می‌کنند جوانانی را که در پشت در هستند متفرق کنند اما ایستادگی جوانان ادامه دارد. این در حالی است که هنوز حدود نیم ساعت به شروع مسابقه باقی مانده است.
خبر دیگر این است که مأموران در داخل استادیوم به جوانانی که شعار می‌دهند حمله می‌کنند اما با مقاومت جوانان روبه‌رو شده‌اند.
جوانان با استفاده از وسائل مختلف از جمله پرتاب سنگ با مأموران مقابله می‌کنند.

 

۱۶۴۰: ورزشگاه آزادی - پرتاب سنگ به سمت نیروهای ضدشورش در بازی استقلال و تراکتور سازی تبریز 

 

۱۶۲۲: شکستن صندلیها توسط تماشاچیان معترض در ورزشگاه آزادی

شکستن صندلیها توسط تماشاچیان در ورزشگاه آزادی -۱۹مرداد۹۷

شکستن صندلیها توسط تماشاچیان در ورزشگاه آزادی -۱۹مرداد۹۷

 

 

ساعت ۱۶۲۰: حضور نیروها و  خودروهای ضدشورش در ورزشگاه آزادی:

حضور نیروهای ضدشورش در پیست استادیوم آزادی -۱۹مرداد۹۷

حضور نیروهای ضدشورش در پیست استادیوم آزادی -۱۹مرداد۹۷

 

ساعت ۱۶۱۲: رژیم آخوندی برخلاف پروتکلهای بین المللی  خودروهای ضدشورش را وارد ورزشگاه آزادی کرده است

فضای ورزشگاه آزادی هجوم نیروهای سرکوبگر به سمت جایگاه تماشاچیان:

 

 

ساعت ۱۶۰۰: 

رژیم آخوندی برای مقابله با اعتراضات جوانان در ورزشگاه آزادی انبوهی نیروهای ضدشورش را مستقر کرده است
لحظه به لحظه بر تعداد جوانان در ورزشگاه آزادی افزوده می‌شود و فریاد شعار مرگ بر دیکتاتور بلندتر می‌شود.

شعار طرفداران تراکتورسازی تبریز:

آذربایجان وار السون – ایستمیه کور السون

زنده باد آذربایجان – هر کس نمی‌خواهد کور شود

 

ساعت ۱۶۰۰: ورزشگاه آزادی شعار مرگ بر دیکتاتور

جوانان هوادار تراکتور سازی تبریز که از شهرهای مختلف آذربایجان به ورزشگاه آزادی آمدند یک صدا شعار مرگ بر دیکتاتور می‌دهند. 

 

تصویری از ورزشگاه آزادی ۱۹مرداد۹۷

تصویری از ورزشگاه آزادی ۱۹مرداد۹۷

تصویری از ورزشگاه آزادی ۱۹مرداد۹۷

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/58ae5063-215c-4341-af41-391be1793ef1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات