728 x 90

شرایط وخیم و غیرانسانی زندانیان سیاسی در زندان شیبان اهواز - گرسنگی دادن به زندانیان در زندان تهران بزرگ

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

شرایط وخیم و غیرانسانی زندانیان سیاسی در زندان شیبان اهواز

گرسنگی دادن به زندانیان در زندان تهران بزرگ

فراخوان برای نجات جان زندانیان و تشکیل هیات تحقیق بین‌المللی و بازدید زندانهای ایران

زندان شیبان اهواز، وضعیت سلامتی شماری از زندانیان سیاسی در این زندان بسیار نگران‌کننده است. دسترسی زندانیان به مواد غذایی بسیار سخت است و فروشگاه زندان را که تنها امکان تهیه مواد غذایی برای زندانیان است، تعطیل کرده‌اند.

مدت زیادی است که هر دو گوش زندانی سیاسی غلامحسین کلبی عفونت کرده و شنوایی یکی از گوشهایش را از دست داده است. این زندانی هم اینک در بند۷ این زندان که بند سارقان سابقه‌دار و متادونی‌ها است نگهداری می‌شود و از حداقلهای رسیدگی پزشکی محروم است.

زندانی سیاسی دیگر، مسعود مسعودی که در درگیریهای فروردین‌ماه۹۹ در جریان شورش زندانیان با شلیک گلوله‌های ساچمه‌ای دچار آسیب شده، دچار عفونت شده و شرایط وخیمی دارد.

زندانی سیاسی، ایوب پرکار که سکته کرده، وضعیت نگران‌کننده‌ای دارد و از رسیدگیهای اولیه محروم است. غذای زندان برای او قابل استفاده نیست و به‌دلیل بسته بودن فروشگاه زندان، امکانی برای خرید مواد غذایی ضروری وجود ندارد.

از سوی دیگر ۴زندانی سیاسی محکوم به اعدام از جمله علی خسرجی و حسین سیلاوی، سه هفته است که به انفرادی منتقل شده و زیر شکنجه و فشار قرار دارند. از وضعیت این زندانیان که ممنوع‌الملاقات هستند، اطلاعی در دست نیست و خانواده‌های آنها در اضطراب و نگرانی به‌سر می‌برند.

بر اساس گزارشات دریافتی، زندانیان در تیپهای زندان تهران بزرگ با کمبود شدید مواد غذایی مواجهند و از کم غذایی و گرسنگی رنج می‌برند. در بهترین حالت سهم زندانی برای ناهار ۱۰ تا ۱۲قاشق برنج می‌شود. زندانیان باید کمبود مواد غذایی را با هزینه خودشان تأمین کنند.

از آنجایی که آب زندان غیرقابل شرب است، زندانیان هر بطری آب را باید به قیمت ۳هزار تومان خریداری کنند. این در شرایطی است که اکثر زندانیان سرپرست خانوار هستند و حالا علاوه بر این‌که خانواده‌هایشان بدون سرپرست باقی مانده‌اند، خودشان نیز برای تأمین آب و غذای خود پولی ندارند.

مقاومت ایران، خواستار اقدام فوری دبیرکل، کمیسر عالی حقوق‌بشر، شورای حقوق‌بشر ملل متحد و گزارشگران ذیربط و عموم مراجع مدافع حقوق‌بشر برای نجات جان زندانیان و توقف شکنجه و اذیت و آزار مستمر آنان است و بار دیگر بر فراخوان خانم مریم رجوی به تشکیل یک هیات تحقیق بین‌المللی و بازدید از زندانهای ایران و دیدار با زندانیان، به‌ویژه زندانیان سیاسی تأکید می‌کند.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۵مهر۱۳۹۹ (۱۶ اکتبر۲۰۲۰)