728 x 90

شدت گرفتن ریزش و بریدگی و بحران در درون رژیم

قیام سراسری مردم ایران - آبان۹۸
قیام سراسری مردم ایران - آبان۹۸

شدت گرفتن ریزش و بریدگی در درون رژیم

در اعتراف به‌شدت گرفتن ریزش و بریدگی در درون رژیم، روزنامه حکومتی جمهوری اسلامی نوشت: جنگ قدرت همه را به خود مشغول کرده،...چند دسته کردن مردم باعث ریزش‌های شدید شده است... این روش به اساس نظام لطمه وارد می‌کند.

 

 

روزنامه متعلق به ولایتی مشاور خامنه‌ای به نام فرهیختگان نیز نوشت: اجرای پرنقص برنامه دولت برای افزایش ۳۰۰درصدی قیمت بنزین فارغ از محدودیت‌های مادی، آنها را عزادار کرده و این خود می‌تواند مقدمه‌ای باشد برای بریدن از سیستم؛ اتفاقی که میان یأس و نارضایتی متعاقب آن و ملحق شدن به بدنه اجتماعی -یا حتی عملیاتی- جریان معارض فاصله زیادی وجود ندارد.

 

 

بالا گرفتن بحران درونی رژیم

روز ۲۳آذر ۹۸روزنامه حکومتی جمهوری نزدیک به باند روحانی نوشت:

« ائمه جمعه را تغییر دهید/نظامیان (سپاه) در انتخابات دخالت نکنند/شورای نگهبان در موارد زیادی، سلیقه را جایگزین قانون می‌کند/در انتصابات، گرایش‌های جناحی و فامیلی موجب صدرنشینی افراد ضعیف و کنار ماندن افراد کاردان و شایسته می‌شود.

مرکز اصلی قانون‌گذاری که مجلس شورای اسلامی است از یکطرف در تصویب قانون دچار محدودیت است و از طرف دیگر خود به وظایف قانونی خود یا عمل نمی‌کند و یا نمی‌تواند عمل کند.

بعضی از ائمه جمعه... بلندگوی نمازجمعه را به وسیله‌ای برای تفرقه‌افکنی، دور کردن مردم از نظام و مسئولان و شبهه‌دار کردن آنان قرار داده‌اند...آنها را تغییر دهید».

دولت در بودجه ریزی، بسیاری از اصول را فدای فروع می‌کند!