728 x 90

شبکه بی‌ان‌ان: کنفرانسی که توسط گروه دوستان ایران آزاد برگزار شد بحران حقوق‌بشر در ایران را روشن کرد

کنفرانس در پارلمان اروپا-استراسبورگ
کنفرانس در پارلمان اروپا-استراسبورگ

شبکه بی.ان.ان. نوشت: در کنفرانسی که توسط گروه دوستان ایران آزاد از جمله اعضای پارلمان اروپا برگزار شد، بحران حقوق‌بشر در ایران، نقش رژیم در بی‌ثباتی منطقه و حمایت این رژیم از تروریسم بین‌المللی توضیح داده شد. در این کنفرانس مریم رجوی، رئیس‌جمهور منتخب شورای ملی مقاومت ایران، که شواهد تکان‌دهنده و غیرقابل انکاری از دخالت رژیم ایران در کشتار ۱۹۸۸ ارائه کرد، حضور داشت.

شبکه بی.ان.ان می‌افزاید: آلخو ویدال کوادراس، معاون سابق پارلمان اروپا که هدف سوءقصد قرار گرفت، خواستار تغییر اساسی در سیاست اتحادیه اروپا در قبال ایران شد. او بر لزوم حمایت از آرمانهای مردم ایران از طریق قاطعیت، استقامت و حمایت از اپوزیسیون دموکراتیک ایران تأکید کرد.

این رویدادها بر مبارزه جاری برای عدالت، حسابرسی و اصول دموکراتیک در ایران تأکید می‌کند. آنها جنایات رژیم، پایداری کسانی که از سکوت خودداری می‌کنند و نیاز به همبستگی جهانی با تلاش مردم ایران برای آزادی و دموکراسی، را آشکار می‌کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: محاکمه حمید نوری یک مقام سابق زندانی رژیم ایران در سوئد، توجه جهانی را به کشتار سال ۱۹۸۸ زندانیان سیاسی جلب کرده است. این محاکمه نیازمندی به استفاده از مکانیسم‌های حقوقی بین‌المللی برای رسیدگی به جنایات گذشته، تحقق عدالت و نقش آن در شکل‌گیری دینامیک‌های سیاسی کنونی را مورد تأکید قرار می‌دهد. هم‌چنین، کنفرانس دوستان ایران آزاد نقش رژیم ایران در ناپدید شدن حقوق‌بشر، نقش آن در ناپایدارسازی منطقه و حمایت از تروریسم بین‌المللی را برجسته کرده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f746321b-99a9-4522-8626-f34968dd0675"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات