728 x 90

شاهین قبادی: نقش پایه‌ای کانون‌های شورشی وابسته به مجاهدین خلق در سمت دادن و به جلو راندن قیام

شاهین قبادی
شاهین قبادی

شاهین قبادی در مصاحبه با تلویزیون الحدث درباره نقش کانونهای شورشی در قیام سراسری ایران و دستگیریهای گسترده توسط رژیم آخوندی قبل از جشن ملی چهارشنبه سوری گفت: کانون‌های شورشی وابسته به مجاهدین خلق نقشی پایه‌یی در سمت دادن و به جلو راندن قیام داشته‌اند.

قبادی افزود: از فوریه، ستاد مجاهدین خلق برای برگزاری جشنهای سالیانه چهارشنبه آخر سال بسیج داد. امسال وضعیت متفاوت است چرا که این فراخوان در بحبوحه یک قیام ملی داده شده که به‌رغم سرکوب رژیم در شش ماه گذشته ادامه یافته است. کما این‌که رژیم از پاسخ مثبت و واکنش مردم به این فراخوان بسیار در وحشت است، و به همین دلیل اقدام به دستگیریهای گسترده‌یی کرده است. به‌ویژه کسانی که سوابقی داشته یا محکوم شده بودند. از نظر سیاسی این یک اقدام مأیوسانه از سوی رژیم است و تلاشی برای ممانعت از تبدیل این فعالیت‌ها به چالشی برای رژیم از سوی مردم ایران قلمداد.

بر اساس اطلاعاتی که از سوی شبکه مجاهدین خلق از داخل ایران رسیده دفتر خامنه‌ای دستورالعمل‌های ویژه‌یی را مستقیماً به وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران انقلاب و حتی پلیس صادر کرده مبنی بر این‌که در این روز باید در بالاترین وضعیت آماده‌باش و بسیج باشند. این آماده‌باش که از روز ۱۳مارس آغاز شده تا ۱۸مارس ادامه خواهد داشت، به همین مناسبت، مثلاً فقط در تهران ۴۵هزار نیروی امنیتی را به ۲۵۰نقطه اختصاص دادند، اما با وجود آن، روز گذشته شاهد تظاهرات در تهران و دهها شهر دیگر بودیم.

و اخباری که امروز از داخل ایران و از شبکه‌هایمان دریافت کردیم بیانگر تظاهرات و عملیات در به چالش کشیدن رژیم بود که توسط کانون‌های شورشی مجاهدین خلق در تهران و دهها شهر دیگر در سراسر ایران از جمله سنندج هدایت می‌شوند. در این تظاهراتها شعار مرگ بر دیکتاتور سر داده و تصاویر خامنه‌ای را به آتش کشیده‌اند و به‌رغم همه این دستگیریهای گسترده اما رژیم شکست خورد.

رژیم دستگیریهای گسترده‌یی برای جلوگیری از تجمعات انجام داده است ولی ما در جریان قیام به یاد داریم که رژیم حداقل ۳۰هزار نفر را دستگیر کرد. روز گذشته رئیس قضاییه رژیم گفت ۲۲هزار نفر آزاد شده‌اند و این تأکیدی بر آنچیزی‌ است که مجاهدین خلق می‌گفتند و تأکید داشتند که هزاران تن از فعالان در جریان تظاهراتها دستگیر شده‌اند. لذا من می‌گویم که رژیم برای جلوگیری از گسترش این نا‌آرامیها و خصوصاً ممانعت از برگزاری جشن چهارشنبه‌سوری دست به دستگیریهای بسیار گسترده زده است.

شاهین قبادی افزود: همان‌طور که اعترافات سردمداران رژیم و رئیس دستگاه امنیتی را شنیدید آنها همگی اعتراف می‌کنند که کانون‌های شورشی وابسته به مجاهدین خلق نقشی رهبری کننده در سازماندهی و رهبری این جنبشها دارند و همان‌طور که مجاهدین خلق گفتند ۱۷۸روز بعد از شروع قیام گزارشاتی با این مضمون وجود دارد که فعالیت‌ها در بیش از ۱۵۰۰نقطه وجود داشته. کما این‌که تظاهراتهای زیادی برپا شده یا به‌طور مثال ۴هزار فعالیت مانند آتش زدن بنرها و تصاویر قاسم سلیمانی و خامنه‌ای یا به آتش کشیدن مراکز بسیج انجام شده است. ما اکنون در پایان ششمین ماه قیام هستیم. در این مدت هزاران نفر از فعالان دستگیر شده‌اند ولی به‌رغم این سرکوب، کانون‌های شورشی رو به رشد هستند و فعالیت‌هایشان گسترده است.

آقای قبادی درباره نقش کانونهای شورشی و گسترش شعارهای آنها در بین مردم و معترضان گفت: اگر به شعارهایی که در خیابانهای ایران داده می‌شود گوش کنیم همان شعارهای مجاهدین خلق است که از مدتها قبل به آن فرامی‌خواندند. هم‌چنین جوانها یا فعالان در ایران همان اقداماتی را انجام می‌دهند که کانون‌های شورشی وابسته به مجاهدین خلق در سالهای گذشته انجام می‌دادند. مثل آتش زدن عکس قاسم سلیمانی و تصاویر خامنه‌ای.

آنچه من می‌گویم این است که کانون‌های شورشی وابسته به مجاهدین خلق نقشی پایه‌یی در سمت دادن و به جلو راندن قیام بازی کرده‌اند. اگر نقش کانون‌های شورشی نبود وضعیت در ایران کاملاً متفاوت بود. خصوصاً بعد از فداکاریهایشان تبدیل به مثالی برای دیگران شده‌اند. و این چیزیست که ما شاهدش هستیم که سایرین پا جای پای آنها می‌گذارند. همان‌طور که گفتم کانون‌های شورشی و جوانان در سراسر ایران فعال هستند. لذا کانون‌های شورشی وابسته به مجاهدین خلق هم‌چون سپری برای جوانان به‌پا خاسته عمل می‌کنند و این چیزیست که رژیم را نگران می‌کند. همان‌طور که گفتم از ۱۳ تا ۱۸مارس دستورالعملهایی از سوی دفتر خامنه‌ای صادر شد با این مضمون که همه نیروهای سرکوبگر باید در تهران و سایر شهرها در اوج آمادگی باشند. بنا به اطلاعاتی که ما به‌دست آوردیم فقط در تهران ۴۵هزار تن از نیروهای امنیتی بسیج شده و به‌حالت آماده‌باش درآمدند و ما اینرا از فرماندهان سپاه یا نیروهای امنیتی شندیم. حتی عصر امروز، خودشان اعتراف کردند که در نگرانی از وجود تظاهرات، در همه‌جای تهران حضور دارند. آنچه می‌گویم این است که مجاهدین خلق در این جنبش نقشی جدی در استمرار و دستیابی به اهدافش ایفا کردند و این منطبق با کاریست که مردم ایران در روزهای گذشته انجام دادند.

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/35080a84-5ece-418e-9032-f4a74401e339"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات