728 x 90

شادمهر عضو مجلس ارتجاع: این روزها مردم در زیر چرخ گرانی و تورم له شده‌اند

شعار مردم- شکسته پشت مردم زیر بار تورم
شعار مردم- شکسته پشت مردم زیر بار تورم

شادمهر عضو مجلس ارتجاع روز ۲۶شهریور به نفرت اجتماعی از رژیم آخوندی اعتراف کرد و گفت:

«ناگفته پیداست که این روزها مردم در زیر چرخ گرانی و تورم له شده‌اند. انتخابات یازدهم با کمترین مشارکت مردمی پیامی داشت و آن این‌که مردم با صندوق‌های رأی قهر کرده بودند؛ نارضایتی عمومی در اثر بی‌خاصیتی برخی نمایندگان و بی‌عرضگی برخی از مسئولان بوده است.

مردم سر سفره‌هایشان نان خشک را با خورشت ریزگرد و ماسه‌های باد آورده می‌خورند، دامداری عملاً نابود شده است، کشاورزی دیگر رمقی نمانده است».