728 x 90

سیگما - حجاب و ناامن کردن جامعه

آخوند طباطبایی‌نژاد امام جمعه جنایتکار اصفهان گفت باید فضای جامعه را برای بدحجابان ناامن کرد.

این آخوند مرتجع قبلاً هم بی‌حجابی را عامل خشک شدن زاینده دانسته‌بود.

هم‌چنین وی گفته بود باید برای بدحجابان چوب تر را بالا برد.

بعد از این دستور جنایتکارانه بود که در سال۹۴ در اصفهان اسیدپاشی به‌صورت زنان و دختران شروع شد. و دست کم به ۸تن از زنان با اسید سوزانده شدند.

یعقوبی، امام جمعه بجنورد هم گفت: «باید زندگی بدحجابان را نا‌امن کرد».

به‌لحاظ حقوقی تحریک افراد برای انجام جرم، جرم محسوب می‌شود، صحبت‌های این آخوندها جرم و خودشان مجرم هستند.

اما مردم در مقابل این اظهارنظرهای جنایتکارانه ایستادند.

تا این آخوندها به صحنه آمدند و با غلط‌کردم‌گویی حداقل در ظاهر حرفشان را پس گرفتند.

اما سؤال این است که چرا آخوندهای فاسد، مسأله‌اشان حجاب شده است؟

آیا مشکل مردم حجاب است یا نان شبشان؟

علت این است که خامنه‌ای در مسیر انقباض، هم به‌لحاظ داخلی و هم بین‌المللی تحت فشار سنگینی است.

برای پیشبرد سیاست‌های خودش نیاز به سرکوب جامعهٔ انفجاری ایران را دارد.

هر زمان که خامنه‌ای نیاز سرکوب داشته باشد، از زنان شروع می‌کند، تا سرکوب را به تمام جامعه گسترش بدهد.

این در حالی که تقریباً در تمامی کشورهای اسلامی حجاب اختیاری است.

اما قیامهای ۹۶ و ۹۸ نشان داد که خامنه‌ای ضعیف‌تر و شکننده‌تر از آن است که بتواند دوباره سرکوب از جنس دههٔ ۶۰ و ۷۰ را اعمال کند. برعکس این دست‌وپا زدنهای خامنه‌ای بیشتر او را در باتلاق سرنگونی فرو می‌برد.