728 x 90

سیل در شهداد کرمان چند مصدوم و خسارتهای زیاد بر جای گذاشت

سیل در شهداد کرمان
سیل در شهداد کرمان

در پی بارش شدید باران و طغیان رودخانه فصلی که هیچ‌سیل‌بندی ندارد، دهها منزل مسکونی در شهداد در شمال استان کرمان دچار آبگرفتگی شده و خسارتهای زیادی به راهها و باغها و زمینهای کشاورزی مردم وارد آورد. بنا به گزارش تلویزیون رژیم این سیل چند مصدوم بر جای گذاشته است.

هم‌چنین تگرگ و طوفان شدید خسارتهایی را به شهرهای فهرج و ریگان در شرق استان کرمان وارد کرد (تلویزیون رژیم ۲۷فروردین).