728 x 90

سیل و تشدید فزاینده بحرانهای درونی

بار دیگر بارانهای رحمت بهاری در میهن ما تبدیل به سیل شد و سیل، ویرانی و مصیبت و عزا به‌بار آورد.