728 x 90

سیزدهمین روز تجمع معلمان کارنامه سبزها و تجمع اعتراضی کارورزان پزشکی بیمارستان مفید

تجمع اعتراضی معلمان کارنامه سبزها و کارورزان پزشکی بیمارستان مفید
تجمع اعتراضی معلمان کارنامه سبزها و کارورزان پزشکی بیمارستان مفید

سیزدهمین روز تجمع معلمان کارنامه سبز در تهران

امروز پنجشنبه ۲۵ شهریور، جمعی از کارنامه سبزها برای سیزدهمین روز متوالی در مقابل ساختمان وزارت آموزش و پرورش واقع در تهران تجمع کرده و خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

 

 

تجمع اعتراضی کارورزان پزشکی بیمارستان مفید

کارورزان پزشکی بیمارستان مفید در اعتراض به تصمیمات سلیقه‌ای آموزش بیمارستان پنجشنبه ۲۵شهریور جهت مطالباتشان تجمع اعتراضی برپا کردند. خواسته کارورزان، لغو تصمیمات سلیقه‌ای مبنی بر ارسال کارورز از بیمارستان مفید به بیمارستان مسیح دانشوری و برنامه‌ریزی صحیح آموزشی برای حضور کارورزان است!

 

-کارورزان پزشکی بیمارستان مفید

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات