728 x 90

سیزدهمین روز اعتصاب کارگران پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاههای برق و گسترش اعتصاب به بخش راه‌آهن

شورای ملی مقاومت ایران
شورای ملی مقاومت ایران

شورای ملی مقاومت ایران -سربرگ

سیزدهمین روز اعتصاب کارگران پالایشگاههای نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاههای برق

و گسترش اعتصاب به بخش راه‌آهن

فراخوان خانم مریم رجوی به سازمان بین‌المللی کار و مدافعان حقوق کارگران برای حمایت از اعتصاب و حق و حقوق کارگران ستمدیده ایران

امروز پنجشنبه ۲۳مرداد۹۹، اعتصاب دهها هزار کارگر در پالایشگاهها و تأسیسات نفت و پتروشیمی و گاز در ۲۱شهر از ۱۲استان برای سیزدهمین روز ادامه یافت. این اعتصابها در ۵۱مرکز در استانهای اصفهان، اردبیل، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، ایلام، بوشهر، خراسان رضوی، خوزستان، فارس، سیستان و بلوچستان، مرکزی و هرمزگان جریان دارد.

کارگران اعتصابی از شرایط طاقت‌فرسای کاری به‌خصوص در گرمای شدید و از سخت‌ترین شرایط معیشتی رنج می‌برند. آنها امنیت شغلی ندارند. قراردادهایی که به آنها تحمیل شده موقت است، مشمول بیمه درمانی و بازنشستگی نمی‌شوند. کارفرما هر زمان که بخواهد می‌تواند آنها را اخراج کند. حقوق آنها چند برابر کمتر از خط فقر است و همین حقوق ناچیز هم چند ماه است که به آنها پرداخت نشده است.

کارگزاران رژیم و پیمانکاران که عمدتاً وابسته به پاسداران و دیگر ارگانهای حکومتی هستند، در تلاش هستند با اعمال فشار به کارگران و تهدید و تطمیع آنان و یا با دادن وعده‌های پوچ و پرداخت بخش کمی از حقوق و مطالبات گروهی از اعتصابگران و ایجاد تفرقه در میان آنها اعتصاب را درهم بشکنند، اما اعتصابگران تأکید کرده‌اند تا تحقق همه خواستهایشان به اعتصاب ادامه خواهند داد. بنا به تجربه وعده‌های تو خالی مقدمهٔ تهدید و سرکوب بعدی در صورت ادامه اعتصاب است.

از سوی دیگر اعتراضها و اعتصابات بخش راه‌آهن را هم در برگرفته است. کارگران راه‌آهن و تراورس کرج از روز چهارشنبه ۲۲مرداد در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق خود دست به اعتصاب زدند. کارگران می‌گویند خانواده هایمان گرسنه‌اند و حتی پول خریدن نان هم نداریم. کارگران راه‌آهن خراسان نیز امروز دست از کار کشیدند. هم‌چنین کارگران راه‌آهن تهران امروز در مقابل دفتر این شرکت تجمع کردند و خواستار پرداخت حقوق و مزایای معوقه شدند.

کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز شصتمین روز اعتصابشان را با تجمع در شهر شوش اعلام کردند تا رسیدن به مطالباتشان به اعتراض و اعتصاب ادامه خواهند داد.

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت با درود به پایداری کارگران اعتصابی که برای احقاق حقوق اولیه خود بپا خاسته‌اند، بار دیگر از عموم مردم به‌ویژه جوانان خواهان پشتیبانی از اعتصابگران شد.

خانم رجوی خاطرنشان کرد تا نظام قرون‌وسطایی ولایت فقیه بر سر کار است، فقر و بیکاری و تورم بیشتر می‌شود. حقوق کارگران و زحمتکشان و عموم مردم ایران تنها با سرنگونی این رژیم و استقرار دمکراسی و حاکمیت مردم استیفا می‌شود.

خانم رجوی از سازمان بین‌المللی کار، اتحادیه‌های کارگری و مدافعان حقوق کارگران خواستار محکوم کردن سیاست‌های ضدکارگری رژیم آخوندی و حمایت از اعتصابها و اعتراضات کارگران ستمدیده ایران و حق و حقوق آنان شد.

دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران

۲۳مرداد۱۳۹۹ (۱۳ اوت ۲۰۲۰)