728 x 90

سونامی فقر و ابرتورم در راه ایران است

سونامی فقر و ابرتورم در راه ایران است
سونامی فقر و ابرتورم در راه ایران است

روزنامه حکومتی کسب و کار نیوز با عنوان سونامی فقر و ابرتورم در راه ایران است جمعه ۳مرداد نوشت: از بین ۱۰دهک درآمدی، ۶دهک به زیر خط فقر رفته‌اند و این یعنی فقر در کمین دهک‌های دیگر است.

فاصله و شکاف بین فقیر و غنی آنقدر می شود که بحران های اجتماعی شدید ایجاد می کند و ما در این شرایط منتظر بحران های اجتماعی شدید هستیم. این مساله نه تنها بحران نیست؛ بلکه ابربحران می آورد و مشکلات اساسی در این حوزه شکل خواهد گرفت.