728 x 90

سومین روز کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی، نگرانی از توسعه برنامه اتمی رژیم ایران

کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی (ان.پی.تی)
کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی (ان.پی.تی)

سازمان ملل متحد

سومین روز کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی (ان.پی.تی)

سخنرانی نمایندگان فرانسه، کانادا، فنلاند، استونی، عربستان، بحرین، امارات، کویت و مالت

توسعه برنامه اتمی رژیم ایران و همکاری نکردن آن با آژانس نگران‌کننده است

 

در سومین روز کنفرانس بازنگری معاهده منع گسترش تسلیحات اتمی – ان.پی.تی در سازمان ملل متحد نمایندگان کشورهای مختلف از جمله فرانسه، کانادا، فنلاند، استونی، عربستان، بحرین، امارات، کویت، بحرین و مالت نگرانی خود را از توسعه برنامه اتمی رژیم آخوندی و خودداری آن از همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ابراز کردند.

 

مدیر امور استراتژیک، امنیت و خلع‌سلاح در وزارت‌خارجه فرانسه:

در مورد رژیم ایران، فرانسه و سه کشور اروپایی شریک آن هم‌چنان مصمم هستند تا امکان بازگشت سریع به اجرای کامل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ را فراهم کنند. در نتیجه فعالیت‌های رژیم ایران که در نقض توافق است و بیش از سه سال است که آن را انجام داده، برنامه اتمی این رژیم اکنون بیش از هر زمان دیگری پیشرفته شده است. در عین‌حال، همکاری نکردن رژیم ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی جدی و نگران‌کننده است. ما از رژیم ایران می‌خواهیم تا زمانی که هنوز این امکان وجود دارد فوراً تشدید تنش اتمی را متوقف کند، همکاری کامل با آژانس را دوباره برقرار کند و از برجام تبعیت کند.

 

سفیر و نماینده دائم کانادا در مقر سازمان ملل در ژنو و در کنفرانس خلع سلاح:

ما عمیقاً از ادامه نقض تعهدات و وظایف هسته‌یی رژیم نگران هستیم و از این رژیم می‌خواهیم که پیشنهاد بازگشت به برجام را بپذیرد. تنها یک راه برای معکوس کردن این روندها وجود دارد: با شروع خلع سلاح. با کنترل تسلیحاتی؛ و با پرداختن به بحرانهای گسترش سلاحهای منطقه‌ای.

 

سفیر امور کنترل تسلیحاتی در وزارت‌خارجه فنلاند:

ما از رژیم ایران می‌خواهیم که به‌طور کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد تمامی تعهدات پادمانی خود همکاری کند.

 

کاردار نمایندگی دائم استونی در سازمان ملل متحد:

ادامه اقدامات رژیم ایران که با تعهدات برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت مغایرت دارد، به‌شدت نگران‌کننده است و باید متوقف شود. رژیم ایران باید با آژانس همکاری کند تا تمامی مسائل مربوط به تعهدات پادمانی خود را حل و فصل کند.

 

نماینده کویت در سازمان ملل متحد:

دولت کویت بر لزوم پیگیری اجرای قطعنامه شماره ۲۲۳۱ شورای امنیت در مورد نظارت و راستی‌آزمایی بر برنامه اتمی رژیم ایران تأکید می‌کند.

 

نماینده دائم امارات متحده عربی در سازمان ملل متحد:

ما هم‌چنان نگران عدم پیشرفت در رسیدگی به مسائل باقیمانده مربوط به موافقتنامه‌های پادمانی در ایران و پیشرفت بیشتر در فعالیت‌های حساس اتمی رژیم ایران هستیم. چنین پیشرفتهایی هیچ هدف غیرنظامی واقعی ندارد و هم‌چنان منبع نگرانی برای هیأت من است.

 

نماینده کشور مالت در سازمان ملل متحد:

مالت با تأسف هشدار رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در مورد آخرین اقدامات رژیم ایران از جمله تصمیم برای خاموش کردن ۲۷دوربین نصب شده برای نظارت بر فعالیت‌های غنی‌سازی که می‌تواند ضربه مهلکی به برجام وارد کند، را مورد توجه قرار می‌دهد.

 

نماینده بحرین در سازمان ملل متحد:

ما نگرانی بحرین را از گامهایی که اخیراً رژیم ایران برداشته است که نظارت آژانس را تضعیف می‌کند ابراز می‌کنیم. این رژیم باید با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای حل و فصل همه مسائل باقی مانده همکاری کند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/1882c909-26f7-486e-a5c3-d1b0f87d9e5b"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات