728 x 90

سومین روز اعتصاب و اعتراض بازاریان و اعتصاب در شهرستان صحنه، اراک

پیوستن بازاریان شهرستان صحنه به اعتصاب
پیوستن بازاریان شهرستان صحنه به اعتصاب

به‌رغم تجمعات اعتراضی بازاریان و اعتصاب آنان  در چندین شهر ایران در روزهای گذشته  به‌دلیل افزایش مالیات بخش خصوصی، کسبه شهرستان صحنه،  اراک  امروز یکشنبه ۲۹خرداد ماه، در اعتراض به سیاست‌های اقتصادی و مالیاتی، با بستن واحدهای صنفی خود دست به اعتصاب زدند.

کسبه و بازاریان کشور، در اعتراض به افزایش بی‌رویه مالیات، گرانی‌های افسارگسیخته و سیاست‌های غلط مدیریتی در شرایط فاجعه‌بار تحت حاکمیت آخوندها، اعلام اعتصاب سراسری کرده‌اند.

 اعتصاب  بازاریان خیابان عباس آباد اراک

 اعتصاب بازاریان  شهرستان صحنه 

-تداوم اعتصاب و پیوستن بازاریان شهرستان صحنه - 0

-تداوم اعتصاب و پیوستن بازاریان شهرستان صحنه - 1

 

 

 

 

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/783599d5-bb15-45e8-8329-1d3a6d65593f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات