728 x 90

سوز و گداز رژیم آخوندی از اجلاس فوق‌العاده شورای حقوق بشر

نماینده رژیم در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد
نماینده رژیم در اجلاس شورای حقوق بشر ملل متحد

سوز و گداز رژیم آخوندی از اجلاس فوق‌العاده شورای حقوق بشر

 

نماینده رژیم آخوندی در سخنان خود در اجلاس فوق‌العاده شورای حقوق بشر به اعتراض در مورد میزبانی موهوم کشورهای اروپایی از گروه‌های تروریستی پرداخت که بیش از ۱۷هزار رژیمی را ترور کردند.

نماینده رژیم عمداً وقایع و خودسوزیهای ۱۷ژوئن و پرونده ۱۰۰هزار صفحه‌ای آن درباره مجاهدین را از یاد برد هم‌چنانکه هیچ اشاره‌ای به استفاده رژیم از امکانات ۱۲دولتی نکرد که بر سر مجاهدین ریختند و مجاهدین با عبور از ۲۰دادگاه توانستند توطئه‌های رژیم را خنثی کنند.

شکوه و شکایت نماینده رژیم به‌ویژه از انتشار ”اطلاعات نادرست“ خشونت و آموزش ساخت کوکتل مولوتوف در هفته‌های اخیر بالا گرفت که به‌گفته او منجر به کشته شدن بیش از دهها افسر نیروی انتظامی و زخمی شدن هزاران نفر از آنها شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/56eb9b6f-6ec2-4896-83c4-76d1ed0de721"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات