728 x 90

سوزش آخوندرئیسی از هلاکت یک پاسدار به دست جوانان خشمگین

پاسدار محمد محمدی
پاسدار محمد محمدی

آخوند رئیسی روز چهارشنبه ۳۰مهر در تماس با خانواده پاسدار بسیجی «محمد محمدی» به‌هلاکت رسیده گفت این امتحانی برای ماست تا اجازه ندهیم خون ایشان پایمال شود و قاتلان و مسببان این حادثه را به سزای عملشان برسانیم.

شایان ذکر است که روزنامه حکومتی وطن امروز درباره پاسدار به هلاکت رسیده، به‌نقل از همسر پاسدار مقتول نوشت. در درگیری، اوباش فحاشی و بی‌احترامی به رهبری کردند که اینجا محمد طاقت نیاورد و جلو رفت. . روزنامه حکومتی وطن امروز افزود: قبلاً ۲ دوست صمیمی او «سیفی» و «عبدی» نیز در مبارزه با اشرار کشته شدند.