728 x 90

سوئد: نقش مخرب رژیم ایران بر امنیت داخلی و خارجی اروپا

کنفرانس تحت عنوان «نفوذ ایران در سوئد»
کنفرانس تحت عنوان «نفوذ ایران در سوئد»

روز سه‌شنبه ۱۸ اردیبهشت، استکهلم، پایتخت سوئد شاهد برگزاری کنفرانسی تحت عنوان «نفوذ ایران در سوئد» با شرکت جمعی از نمایندگان مجلس این کشور از هر دو حزب «مرکز» و «دموکرات‌مسیحی» و با همکاری سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌یی بود.
در این کنفرانس فعالیت‌های رژیم ایران در سوئد و نقش مخرب آن در این کشور و تأثیر آن بر امنیت داخلی و خارجی اروپا مورد بررسی قرار گرفت.
دیوید لگا، نماینده سوئد در پارلمان اروپا پیرامون این کنفرانس گفت: «رژیم ایران با فروش تسلیحات به روسیه، نقش مستقیمی در تشدید تنشها در اوکراین داشته است. این رفتار نه تنها نشان‌دهنده تهدید ایران به‌عنوان یک بازیگر منطقه‌یی است، بلکه نشان می‌دهد ایران تهدیدی جدی برای امنیت جهانی محسوب می‌شود».
سخنرانان در این کنفرانس با تأکید بر اهمیت استفاده از تمام ابزارهای موجود برای جلوگیری از سوء‌استفاده رژیم ایران از شبکه‌های آموزشی و تحقیقاتی، بر اهمیت اتخاذ رویکردهای جدید برای مقابله با این چالشهای امنیتی تأکید کردند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f79c56cc-dad5-4053-8a0f-0de32c687bcb"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات