728 x 90

سوءاستفاده خامنه‌ای از احساسات مذهبی مردم چرا؟

چرا خامنه‌ای با تبلیغات یزیدی می‌خواهد القا کند مردم از من حمایت می‌کنند؟

تلویزیون حکومتی ـ ۵شهریور ۱۴۰۱:

گوینده: خدماتی که این مواکب در ایستگاه‌های صلواتی ارائه می‌کنند شامل اسکان پذیرایی برنامه‌های فرهنگی

خامنه‌ای با خرج کردن از جیب مردم برای نمایش اربعین دنبال چیست؟

خامنه‌ای ـ ۵مرداد ۱۴۰۱:

راه‌پیمایی اربعین را ببینید؛ اینها چه کسانی هستند؟ اینها همین مردمند دیگر

سؤال یک سرهنگ از مسافر:

علت برگشت؟

مسافر: هر چه که توی تلویزیون تبلیغ کردنند... هر چه گفت دروغ به مردم گفت

یک مسافر: نه آب هست نه ماشین هست

یک مسافر: توی تلویزیون این‌همه تبلیغ می‌کند که امکانات رفاهی داریم این داریم اون داریم اما اینجا هیچ خبری از این چیزهایی که اینجا میگن نیست

اما رسانه‌های حکومتی معما را حل کردند

روزنامه همشهری: ۱۹شهریور ۱۴۰۱ ـ «راهپیمایی اربعین» رد فرضیه فروپاشی

خامنه‌ای ـ ۵مرداد ۱۴۰۱:

مردم تو می‌دانند؛ ما باید خودمان را از میدان کنار نکشیم.

هو کردن مردم در استادیوم بعد از پخش سرود سلام فرمانده

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/123f05c9-8e44-43b0-b020-8d10054587a5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات