728 x 90

سنتکام: ما مدام رژیم ایران را زیرنظر داریم

فرانک مک کنزی . ، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا (سنتکام)
فرانک مک کنزی . ، فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا (سنتکام)

فرانک مک کنزی فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا (سنتکام) در پاسخ به سؤالی درباره خارج شدن نیروهای آمریکا از عراق گفت: «ما نیروهایمان را به‌دلیل تهدید رژیم ایران خارج نکردیم. کاری که ما کردیم این است که تغییر آرایش دادیم تا مؤثرتر باشیم».

وی افزود: «ما روشهای گوناگونی داریم که رژیم ایران را زیر نظر بگیریم. بخشی از آن از عراق است. ولی مکانهای زیاد دیگری نیز در این منطقه عملیاتی وجود دارد که ما از آنجا رژیم ایران را مستمر زیر نظر داریم». ( سنتکام ۱۹شهریور۹۹)