728 x 90

سناتور کوری بووکر: شجاعت معترضان که برای آزادی قیام می‌کنند برایم الهام‌بخش است

سناتور کوری بووکر
سناتور کوری بووکر

سناتور کوری بووکر روز ۷آذر در توئیتی در حمایت از قیام مردم ایران نوشت: شجاعت معترضان، به‌ویژه زنان و جوانانی که برای آزادی قیام می‌کنند، برایم الهام‌بخش است.

کوری بووکر نوشت: من هفته‌های تظاهرات در ایران را از نزدیک دنبال کرده‌ام و شجاعت معترضان، به‌ویژه زنان و جوانانی که برای آزادی قیام می‌کنند، برایم الهام‌بخش است. من در برابر سرکوب وحشیانه شانه‌به‌شانه در کنار مردم ایران ایستاده‌ام.

اقدامات برای سرکوب این صداها برای تغییر نه تنها در ایران، بلکه در سراسر جهان توجه ما و همبستگی ما با این معترضان را می‌طلبد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/101e6809-4832-496a-9f68-7824cf25fca4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات