728 x 90

سناتور لیندزی گراهام: بزرگترین تهدید برای مردم ایران، آدمکشان خامنه‌ای هستند

سناتور لیندزی گراهام
سناتور لیندزی گراهام

سناتور لیندزی گراهام، رئیس کمیتهٴ قضاییه سنای آمریکا در واکنش به تهدیدهای پاسدار سلامی سرکرده کل سپاه طی پیامی گفت: بزرگترین تهدید برای مردم ایران،آدمکشان خامنه‌ای از جمله افرادی مانند سلامی هستند. آنها تمامی دارایی کشور را دزدیده و منابع مردم ایران را برای ایجاد بی‌ثباتی در سراسر منطقه و جهان خرج کرده‌اند. برای من قطعی است که روزهای رژیم ایران به شمارش افتاده است.

وی هم‌چنین خطاب به دونالد ترامپ گفت:‌ فشار را ادامه دهید. در نهایت شما خدمت بزرگی به مردم ایران انجام داده و نهایتاً وقتی این رژیم جنایتکار فرو بپاشد جهان را تبدیل به محل بهتری می‌کنید.»

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d811ecc5-97f0-46f1-bddb-d38727e608ac"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات