728 x 90

سناتور جولیو ترتزی رئیس کمیسیون امور اتحادیهٔ اروپا در سنای ایتالیا: حمایت ۲۲شهردار از مقاومت ایران و برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی

سناتور جولیو ترتزی رئیس کمیسیون امور اتحادیهٔ اروپا در سنای ایتالیا
سناتور جولیو ترتزی رئیس کمیسیون امور اتحادیهٔ اروپا در سنای ایتالیا

سناتور جولیو ترتزی رئیس کمیسیون امور اتحادیهٔ اروپا در سنای ایتالیا:

حمایت ۲۲شهردار از مقاومت ایران و برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی

 

سناتور جولیو ترتزی رئیس کمیسیون امور اتحادیهٔ اروپا در سنای ایتالیا طی پیام توئیتری نوشت شب همبستگی با مقاومت ایران در تئاتر توسلی (Toselli) در شهر کونئو، برگزار شد. ۲۲شهردار از مقاومت ایران و برنامه ۱۰ماده‌ای خانم مریم رجوی برای یک ایران آزاد و دموکراتیک حمایت کردند. همراه با استاندار و شهردار کونئو و شهردار سابق آلبرتو والماجا

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/c291ac6f-283e-49b4-a2a3-9258790ac0e1"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات