728 x 90

سناتور جان کورنین: باید سراغ سر اختاپوس برویم و سر اختاپوس رژیم ایران است

سناتور جان کورنین
سناتور جان کورنین

سناتور جان کورنین

رئیس جمهوری‌خواهان در زیرکمیتهٔ تجارت بین‌المللی سنای آمریکا

کافی نیست که نیابتی‌ها را هدف قرار بدهیم بلکه باید سراغ سر اختاپوس برویم و سر اختاپوس رژیم ایران است

سناتور جان کورنین رئیس جمهوری‌خواهان در زیرکمیتهٔ تجارت بین‌المللی سنای آمریکا، تأکید کرد: «تهدیدات تروریستی در سراسر خاورمیانه رو به‌گسترش است و سرنخ مشترکی که همهٔ این حملات را به‌هم مرتبط می‌کند رژیم ایران است. رژیم ایران سر اختاپوس است و بازوهای ترور آن به سراسر منطقه توسعه یافته است. رژیم ایران تروریست‌های نیابتی‌اش را با پول، تسلیحات و آموزش تأمین می‌کند تا حملاتی را که طی هفته‌های اخیر دیده‌ایم امکان‌پذیر سازد...

سناتور کورنین در ادامه، گفت: کافی نیست که نیابتی‌ها را هدف قرار بدهیم، بلکه باید سراغ سر اختاپوس برویم و نه بازوان آن... مماشات رئیس‌جمهور، یک سیاست بادوام نیست و هرگز نبوده است و نخواهد بود. به‌خصوص که این حکومتها زبانی جز زبان زور را نمی‌فهمند... تنها راه مقابله با تهدید فزایندهٔ موجود، این است که بازدارندگی را دوباره برقرار کنیم. این فقط می‌تواند از طریق ضد حمله‌های متقابل نه فقط علیه نیابتی‌ها بلکه علیه سر اختاپوس محقق شود...

جان کورنین اضافه کرد: با توجه به هرج و مرجی که رژیم ایران در منطقه به‌وجود آورده، زمان آن است که به‌سرعت استراتژی را تغییر بدهیم. پرزیدنت بایدن باید با جمهوری‌خواهان و دموکراتها در کنگره برای مقابله با تهدیدات (رژیم) ایران و برقراری مجدد بازدارندگی معتبر در خاورمیانه کار کند (سی‌اسپن: جان کورنین ۵بهمن).

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/4b8a3d87-7779-4823-943e-1ab05ecb36b4"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات