728 x 90

سفرهای استانی رئیسی جلاد، شبیه بازدید شفاخانه‌ها و نانوایی‌ها در زمانه قجری یا پهلوی

سفر رئیسی جلاد به بیرجند
سفر رئیسی جلاد به بیرجند

روزنامه حکومتی همدلی وابسته به باند مغلوب رژیم آخوندی در مقاله‌ای به تاریخ سه‌شنبه ۲۳شهریور با تمسخر سفرهای استانی رئیسی جلاد آنرا اتلاف بودجه و وقت و انرژی نامید.
همدلی در مقاله خود با تشبیه دوران رئیسی با زمان قاجار و پهلوی نوشت: «امروز زمانه قجری یا پهلوی نیست که شاه مملکت با بازدید میدانی از وضعیت شفاخانه‌ها و نانوایی‌ها، امور مملکت را رتق و فتق کند».
همدلی در ادامه مقاله خود با پوپولیستی نامیدن این سفرها نوشت: «مشکلات چابهار و خوزستان و مناطق محروم خراسان جنوبی، پنهان و ناشناخته نیست که نیاز به بازدید میدانی داشته باشد... . کیست که نداند حداقل درگیری و اتلاف بودجه، وقت و انرژی یک هفته‌یی نیروهای اداری، نظامی و امنیتی استان کمترین هزینه بازدید به‌اصطلاح سرزده رئیس یک قوه در استانهاست... تبلیغاتی شدن این بازدیدها و تکرار غیرکارشناسی، وقت‌گیر و فرصت‌سوز این اقدام، باز تولید همان رفتارهای پوپولیستی گذشته است که تاکنون دردی از مردم دوا نکرده است. سفرهای استانی باری از دوش مردم برنمی‌دارد».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات