728 x 90

سرکوب رژیم در داخل و جنگ‌افروزی در خارج - سخنرانی‌های اعضای مجلس ملی فرانسه و شخصیت‌های سیاسی

سرکوب رژیم در داخل و جنگ‌افروزی در خارج مجلس ملی فرانسه-سالن ویکتور هوگو
سرکوب رژیم در داخل و جنگ‌افروزی در خارج مجلس ملی فرانسه-سالن ویکتور هوگو

سرکوب رژیم در داخل و جنگ‌افروزی در خارج

مجلس ملی فرانسه-سالن ویکتور هوگو

سخنرانی‌های اعضای مجلس ملی و شخصیت‌های سیاسی

در کنفرانس پارلمانی

 

سخنرانی‌های

 

گی فرهوفشتاد   نخست‌وزیر بلژیک (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸) –نماینده پارلمان اروپا

آندره شاسین  رئیس گروه کمونیستها، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک

فیلیپ گوسلن  نایب رئیس  کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک

هروه سولینیاک-نایب‌رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک

یانیک فاونیک- نایب‌رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک

پاتریک هتزل-نایب‌رئیس گروه جمهوری‌خواهان مجلس، عضو کمیسیون مالی

 

گی فرهوفشتاد   نخست‌وزیر بلژیک (۱۹۹۹ تا ۲۰۰۸) –نماینده پارلمان اروپا

از دعوت شما بسیار سپاسگزارم، از خانم رجوی بسیار سپاسگزارم، از مجلس ملی فرانسه برای سازماندهی این جلسه عصر امروز، در اتاقی که می توانم بگویم دارای نامی است کاملاً افسانه ای. جایی که بهتر می توانیم در مورد چنین تراژدی و درامی که در حال حاضر در ایران اتفاق می افتد، جلسه ای ترتیب دهیم، در اتاقی به نام ویکتور هوگو. و در کنار تمام این کتاب‌هایی که او نوشت، طبیعتاً این مانیفست معروف به نام «من متهم می‌کنم»، در ماجرای دریفوس وجود دارد. و شاید این چیزی است که ما نیز می‌توانیم از آن استفاده کنیم، اما در اینجا می‌توانیم از آن برای حمله به موضع غرب و موضع اتحادیه اروپا و دولت آمریکا در ماجرای ایران استفاده کنیم. . و چرا می گویم؟ زیرا  از نظر من یکی از مشکلات فعلی در پرونده ایران این است که نگرش اتحادیه اروپا، نگرش دولت های ما، نگرش دولت آمریکایی بسیار ضعیف است. ما بر سیاست مماشات در قبال ایران تکیه کرده‌ایم که تا به حال چیزی به ارمغان نیاورده است، که تا به حال می‌توانم بگویم هیچ چیزی در مورد ایران حل نشده است. واقعیت امروز روی زمین در داخل ایران خیلی دردناک است ، به ویژه در چند روز اخیر، باز هم با اعدام هایی که دیروز، هفته گذشته اتفاق افتاد. و همچنین شرایط دراماتیک در سطح بین المللی نیز چشمگیر است. امروز می بینیم که این رژیم ایران است، رژیم آخوندهاست که پشت همه چیز است، تقریباً همه چیز، من می گویم همه خشونت در خاورمیانه است، که پشت حماس است، که پشت حزب الله است، که مهمترین پشتوانه شورشیان حوثی با تمام مشکلاتی که در پی دارد.  امروز، همانطور که می دانیم، این رژیم ایران نیز هست که پشت حملاتی است که دیروز و پریروز در اردن، در مرز با سوریه شاهد بودیم. بنابراین، اگر هنوز به مدرک نیاز داریم که واقعاً رژیم آخوندها نه تنها یک رژیم سرکوبگر در داخل ایران است، بلکه رژیمی است که جهان را به هم می‌ریزد، خشونت را به چهار گوشه خاورمیانه صادر می‌کند، من معتقدم که این مدرک در هفته ها و ماه های اخیر تحویل داده شده است. و بنابراین، من فکر می کنم که غرب و قطعاً دولت آمریکا و همچنین دولت های ما منفعت زیادی در بازتعریف رویکرد خود نسبت به رژیم آخوندها دارند. رویکردی که تکرار می‌کنم تا به حال سیاست مماشات بوده است. بله ما سعی می‌کنیم بهترین عملکرد را با این رژیم داشته باشیم و بگوییم و گاه تکرار کنیم که قطعاً هیچ جایگزینی برای رژیمی که چند دهه پیش روی کار آمد وجود ندارد. من شخصاً معتقدم که به نفع غرب و به ویژه اتحادیه اروپا و آقای بورل است که استراتژی مبتنی بر پنج رکن را تدوین کنند. رکن اول پایان دادن به آنچه در حال حاضر در حال رخ دادن است، آنچه اینجا نزد ما در بلژیک رخ داد اما تقریباً در تمام کشورهای اروپایی تکرار خواهد شد، یعنی این سیاه نمایی با گروگان هایی است که رژیم آخوندها در سراسر کشورهای ما پراکنده می کند. من یک پاسخ نسبتا واضح می‌گیرم. اگر همه گروگان‌های کشورهای غربی، فعلاً از کشورهای اروپایی و همچنین گروگان‌های آمریکایی را آزاد نکنیم، چرا باید همچنان سفارت‌خانه‌های رژیم آخوندها را باز بگذاریم و دیپلمات‌هایش که در پایتخت های ما پرسه می زنند؟ من معتقدم این یک تصمیم خوب، اولین تصمیم جهت تغییر در استراتژی ما خواهد بود که بگوییم تا زمانی که گروگان ها آزاد نشوند، جایی برای دیپلمات های رژیم آخوندها در پایتخت هایمان و کشورهایمان وجود ندارد.

دوم، من فکر می‌کنم زمان آن رسیده است که بدانیم مذاکره درباره توافق هسته‌ای اصلاً معنی ندارد. ما هر روز مدرک داریم، اطلاعات داریم که حتی اگر توافق هسته ای امضا شود، رژیم آخوندها به آن عمل نخواهد کرد، به آن احترام نخواهد گذاشت. و اینکه آنها هنوز در حال حاضر به آماده سازی برای داشتن سلاح هسته ای در داخل ایران ادامه می دهند. بنابراین، ما باید جلوی این توهم را بگیریم که باید با رژیم آخوندها صحبت کنیم، که باید رژیم آخوندها را تحمل کنیم زیرا ما به توافق در مورد سلاح هسته ای نیاز داریم. زیرا از قبل می دانیم که حتی اگر توافق داشته باشیم، اگر توافق داشته باشیم، هرگز مورد احترام همین رژیم آخوندها نخواهد بود.

و من فکر می کنم که یک عنصر سوم، یک ستون سوم از این استراتژی جدید دولت آمریکا و اتحادیه اروپا باید تحریم‌های فزاینده علیه رهبران این حکومت باشد. فعلاً تعداد تحریم‌ها، بگذریم، محدود است، تقریباً وجود ندارد. تحریم هایی وجود دارد که برای صادرات تسلیحات از ایران به روسیه تصمیم گیری شده است. تنها چند نفر بودند که هدف این تحریم ها قرار گرفتند. من معتقدم هر زمان که خشونت وجود دارد، خشونت و ظلم در ایران افزایش می‌یابد، اعدام زندانیان سیاسی است که چند روز پیش در ایران تکرار شده است، باید تعداد افرادی را که هدف این تحریم ها قرار می گیرند را افزایش دهیم. تحریم های اتحادیه اروپا و دولت آمریکا.

و چهارم اینکه بالاخره چقدر طول می کشد تا سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی در سراسر جهان شناخته شود؟ هم از طرف اروپاییان و هم آمریکایی ها. و در نهایت، اخیراً، من معتقدم که این شاید هنوز مهمترین چیز در این استراتژی جدید غرب در قبال رژیم آخوندها خواهدبود، و آن این لحظه است که باید تشخیص دهیم که مردم ایران، مقاومت ایران حق مشروع برای مقاومت در برابر رژیم آخوندها دارد. و بنابراین شروع به آماده سازی آینده این کشور با اپوزیسیون و مقاومت ایران برای نشان دادن اینکه واقعاً جایگزینی برای رژیم آخوندها وجود دارد. و شخصا معتقدم برنامه ۱۰ ماده ای خانم رجوی مبنای خوبی برای این جایگزین در آینده خواهد بود.

 واقعاً زمان تغییر استراتژی در قبال ایران فرا رسیده است. و این مردم ایران هستند که از ما طلب دارند. این یک اشتباه بزرگ برای غرب، هم برای دولت آمریکا و هم رهبران سیاسی اروپا و همه ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا خواهد بود که به سیاست مماشات ادامه دهند و اطمینان حاصل کنند که در نهایت، ما باید با میانه روههای این رژیم توافق کنیم. میبخشید ولی میانه رو در تهران و ایران در کنار رژیم آخوندها وجود ندارد. این دروغ بزرگ بود که ما را به باور برسانند که می توانیم با یکدیگر توافق کنیم. و اینکه ظاهراً در ایران برای انتخابات ماه های آینده آماده می شوند و مخصوصاً اینکه حتی بسیاری از شخصیت های رژیم حتی اجازه شرکت در این انتخابات را ندارند دلیل مضاعف بر این واقعیت است که این رژیم آخوندها هر روز بیشتر و بیشتر افراط گرا می شود، در واقع بیشتر و بیشتر به سمت سرکوب مردم هدایت می شود. و به همین دلیل است که خانم رجوی، ما باید به مبارزه ادامه دهیم و باید امیدوار باشیم که سال ۲۰۲۴ سال تغییر در ایران باشد. خیلی ممنونم.

 

آندره شاسین رئیس گروه کمونیستها، نایب رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک

خانم رئیس ، نمایندگان مجلس، خانم ها و آقایان می خواهم در آغاز نگاهی بیاندازیم به قیام مردمی از ایران که سال گذشته پایه های حکومت ایران را به لرزه در آورد . طی سال های گذشته صحنه سیاست ایران با تحولات عمده ای مواجه بوده است . من به سه تا از آنها اشاره می کنم . مذاکرات در باره برنامه هسته ای ایران به نقطه مرگ رسیده است . خشم مردم ایران علیه حکومت به اوج خود رسیده است . سوم اینکه خاورمیانه بدلیل جنگ افروزی عوامل رژیم ایران در آتش می سوزد . من قدیمی ترین عضو کمیته پارلمانی برای ایران دمکراتیک در مجلس فرانسه هستم . این کمیته ۱۷ سال قدمت دارد . همکارم آقای ژان پیر برار می توانند در اینجا گواهی بدهند .هم خوشحال و هم مفتخرم که روند تحولات در ایران به صحت نقطه نظرات ما مهر تایید گذاشت. به این مناسبت می خواهم گرامی بدارم خاطره زنده یاد ژان فرانسوا کولکمبه را هم قاضی بود و هم نماینده مجلس و  قرار گرفتنش در کنار مقاومت ایران برای من تضمین این بود که در همراهی با مقاومت ایران کمیته ما راه عدالت و دمکراسی را برگزیده است .

می خواهم در اینجا به همسرش که در میان ما حضور دارد درود بفرستم .بله ما اشتباه نکردیم که از شورای ملی مقاومت ایران و برنامه ۱۰ ماده ای ارائه شده توسط خانم رجوی برای ایران دمکراتیک حمایت کردیم .ما همچنین اشتباه نکردیم وقتی گفتیم راه حل برای مجموعه تهدید های رژیم ایران علیه اروپا و جهان در زمینه امنیت و صدور تروریسم و حمایت از اسلام گرایی افراطی و حتی تهدید علیه شهروندان فرانسوی ، این است که کمک کنیم دمکراسی در ایران پیروز شود ، یک دمکراسی واقعی همچنین باید گفت که برای بازگرداندن صلح و امنیت در خاورمیانه ما باید به تحقق تغییر رژیم در ایران کمک کنیم . کشورهای دمکراتیک ما تجربه طولانی در فریب خوردن به دست ملا ها دارند ، ملاهای به اصطلاح مدره که با دیپلمات های ساده لوح ما مذاکره می کردند . ما به این ترتیب اجازه دادیم که سپاه پاسداران وقت بخرد تا سیاست های جنگ افروزانه خود را در منطقه به پیش ببرد. از سوی دیگر ۱۵۰۰ تظاهر کننده در سال ۲۰۱۹ در ظرف۳ روز کشته شدند در حالیکه مردم از فقر و گرسنگی رنج می برند ، مردمی که علیه افزایش قیمت سوخت اعتراض کرده بودند . سال گذشته ۷۵۰ تظاهر کننده که اکثرا جوان بودند و برای آزادی های اساسی مطالبه می کردند کشته شدند .دهها هزار نفر دیگر دستگیر شدند و ۹ تظاهر کننده اعدام شدند . همه اینها برای این است که بگویم مردم ایران همه راه های مسالمت آمیز را پیموده و اکنون به اعلامیه جهانی حقوق بشر ۱۹۴۷ متوسل می شود که می گوید : ضروری است که همه حقوق پایه ای بشرتوسط  یک حکومت قانون مورد حفاظت قرار بگیرد تا مردم مجبور نشوند بعنوان آخرین راه حل به انقلاب علیه ستم و استبداد متوسل بشوند . من یقین دارم که آنچه که در این جلسه بیان می شود همانطور که توسط گزارشات سازمان ملل و عفو بین الملل و حقوقدانان گفته اند بار دیگر تصریح خواهد کرد که حکومت قانون در ایران وجود ندارد . قیام علیه استبداد و ستم راه حلی است که به مردم ایران و اپوزیسیون سازمان یافته آن تحمیل شده است . در اینجا به یک موضوع خبری روز اشاره می کنم . ایرانیان حق تظاهرات و آزادی بیان دارند ، آنها حق برگزاری گردهمایی دارند و اگر این حقوق از آنها سلب شود ، آنها حق قیام و مقاومت دارند . در سال۱۷۸۹ در کشور ما فرانسه اعلامیه حقوق بشر و شهروندی ، که امروز از پایه های حقوق فرانسه محسوب می شود ، در ماده دوم آن گفته شده است : هدف هر تشکل سیاسی این است که از حقوق تخلف ناپذیر حقوق بشر دفاع کند و این حقوق شامل آزادی ، مالکیت، امنیت و مقاومت علیه ستم هستند . با قطعیت و در عینحال با اثبات می خواهم بگویم که کانون های شورشی مجاهدین در ایران تجلی بخش همین حقوقی هستند که اجداد ما دو صده پیش برسیت شناختند و اولیای ما از آن برای ما مقاومت علیه اشغالگری نازی ها استفاده کردند .تعهد هایی که اجداد ما کرده اند ما را نیز متعهد می کند زیرا ما مدیون فداکاری های آنها هستیم همانطور که امروز ما در کنار مقاومت ایران هستیم ، مقاومتی که مقاومت ما نیز هست . و این نیز ما را متعهد می کند و این است معنی مبارزه امروز ما.

 

فیلیپ گوسلن-نایب رئیس  کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک

خانم رئیس جمهور رجوی، همکاران عزیز، دوستان، مقامات مهم فرانسوی و خارجی، همکاران عزیز و دوستان عزیز، اجازه دهید قبل از هر چیز و گر چه هنوز در ماه مارس فروردین نیستیم، بهترین آرزوهایم را برای سال نو ایرانی به شما نثار کنم، بهترین آرزوها در این ساعات آخرین ماه ژانویه بطور خاص برای مردم ایران و به امید اینکه به بهترین آرزوهایتان دست یابید. زیرا آنچه از شروع این گردهمایی در مورد آن صحبت می‌کنیم، نسبتاً نگران کننده است و بهتر است بگویم جای آبادی باقی نمانده. همانطور که می دانید از ۷ اکتبر، بیش از ۳ ماه است که جنگ، خاورمیانه را ویران کرده است. خطر گسترش این جنگ می تواند کل منطقه یا حتی فراتر از آن را در برگیرد. حمل و نقل دریایی بین المللی نیز با پرتاب موشک توسط حوثیهای یمن مختل شده، با عواقب بین المللی که می‌دانید بر قیمت برخی محصولات داشته. در عراق و حتی سوریه، موشک‌هایی که به دستور آخوندهای حاکم بر ایران در اختیار گروه‌های شبه‌نظامی قرار گرفته همچنان شلیک می‌شوند.

دنیا با وحشت و نگرانی به این اوضاع می‌نگرد. بله، چون وضعیت ناپایدار است. هر اتفاقی ممکن است بیفتد و اصلا معلوم نیست که تدبیر ومنطق بر این وقایع حکمرانی کنند. در واقع، اگر به دقت نگاه کنیم، فراتر از برخی دلایل تاریخی، منشاء این جنگ به راحتی قابل تشخیص است. چگونه ممکن است بدون امکانات عظیم فنی کیلومترها و کیلومترها تونل، طی سالیان حفر شده باشند ؟

چگونه می‌توان در خفا موشک‌هایی را ساخت با فناوری‌هایی که در غزه وجود ندارد، بدون اینکه دست‌هایی در خارج در کار باشند؟ این دستها قطعا در ایران هستند. اینرا من نمی‌گویم،‌ بلکه از اظهارات مقامات تهران که مشارکت رژیم ایران در ساخت موشک‌ها و حتی تونل‌ها در غزه را ستایش کرده‌اند نقل قول میکنم.

مدتی پیش، سازمان مجاهدین خلق، رژیم آخوندها را به خاطر نقش و حیله‌گری‌اش، به سر ماری تشبیح کرد که باید آن‌ را زد.  من حیوان دیگری را به شما پیشنهاد می‌کنم: اختاپوس؛ چون این حکومت شعبه‌های زیادی دارد در اینجا و آنجا، در سرزمین های مختلف خاورمیانه، در غزه، قطعاً در یمن، در سوریه، در عراق، و همچنین در لبنان، و این فهرست بی شک ناقص است.  تشابه زیادی به اختاپوس دارد یا شاید هم به یک اژدها. واقعا اژدها را تداعی می‌کند.

در حالی که رژیم مبالغ دیوانه‌واری را برای حمایت از جاه‌طلبی‌ها و اهداف منطقه‌ای‌اش برای کسب قدرت و بی‌ثبات‌سازی هزینه می‌کند، ۸۰ درصد جمعیت ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند. این پول قطعا در مقاصد بهتری قابل مصرف بود.  همه اینها بی واکنش نیست، بخصوص در خود ایران. در بیش از ۳۰۰ شهر، از دو، دو و نیم سال پیش آمادگی فوق‌العاده‌ای وجود دارد که متوقف نشده است. شورشهای مردمی خواهان تغییر رژیم هستند.

آندره شاسین در سخنانش گفت که اخیراً بیش از ۳۰۰۰۰تظاهرکننده دستگیر شده‌اند و لااقل ۷۵۰ نفر در خیابان ها توسط نیروهای سرکوبگر مختلف کشته شدند، نیروهای سرکوبگری که دغدغه چندانی در رابطه با سن و سال افراد تحت تعقیب به خود راه نمی‌دهند، چرا که ۸ جوان، بله، خردسالان و بچه ها اعدام شدند و حدود صد نفر دیگر هم در انتظار اعدام هستند.

حوادث کنونی بدون شک واکنشهای دولت ایران را تشدید می کند. از ۷ اکتبر، در عرض ۳ ماه، حداقل ۳۵۹ نفر در ایران اعدام شده‌اند. این واقعیت اعداد است. این واقعیت رژیمی است که ادعا می کند خواهان کرامت شهروندانش است. تهدید و خشونت سلاح همیشگی در دست دیکتاتورهاست و در دست رژیمی که بدون شک در حال زوال است و از روش همیشگی‌اش، ‌یعنی رعب و وحشت، برای ماندن در قدرت استفاده می کند. البته این سناریوی جدیدی نیست. اینرا در کشورهایی غیر از ایران هم دیده‌ایم. جمعیتی جوان، پویا و تحصیل کرده این حکومت را به چالش کشیده و در سرتاسر کشور،‌ تظاهرات آنها تنها یک چیز را انتظار دارد: صلح و آزادی.

این حکومتی است که قاعده‌اش روز بروز کوچک‌تر می‌شود، اما هنوز زمان آن نرسیده که با اشاره چوب جادو سقوط کند. به همین دلیل سرکوب در داخل ادامه دارد و به همین دلیل است که جنگ و بحران خارجی در منطقه ابزارهایی در دست رژیم هستند. به جد می‌گویم که صلح منطقه‌ای و دموکراسی در ایران در گرو تغییر واضح حکومت در این کشور است. منطقه روی صلح را به خود نخواهد دید تا وقتی آخوندها در تهران حکومت می‌کنند.

طبعا کلید تغییر در دست مردم و مقاومت ایران است. اما اگر می‌خواهیم تقصیری بر گردن نداشته باشیم باید از آنها حمایت کنیم. ما باید از این جوانان آزادیخواه که در هر شهر و محله‌ای مشغول سازماندهی برای مبارزه موثرتری با استبداد هستند حمایت کنیم. ما باید با صدای بلند از کانونهای شورشی در اقداماتشان علیه نیروهای سرکوبگر حمایت کنیم. مایه غرورم است که بگویم ما نمایندگان مردم فرانسه که سال گذشته این سند را امضا کردیم، یعنی اکثریت نمایندگان مجلس، بله، ما مردم فرانسه در کنار مردم ایران هستیم ، مردم مبارز ایران. ما باید از این خلق برادر حمایت کنیم و اجازه بدهید که با استناد به سرود «مارسیز»، سرود انقلاب فرانسه که سرود ملی کشورمان است  و آندره شاسین هم به آن استناد کرد بگویم که ما باید از این خلق که در حال تشکیل گردانهایش برای حرکت به سمت آزادی است حمایت کنیم. و استناد دیگری هم می‌کنم به صفحه معاصرتری از تاریخ فرانسه و سخنان ژنرال دوگل در ۱۸ ژوئن ۱۹۴۰: ما در کنار شما هستیم، چون با شما، با خلق ایران، شعله مقاومت نباید هرگز خاموش گردد.

 

هروه سولینیاک-نایب‌رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک

خانم‌ رئیس‌جمهور رجوی، خانم‌ رئیس جلسه، سسیل ریاک عزیز، خانم معاون رئیس والری رابو گرامی، همکاران عزیز، اینگرید بتانکور عزیز، خانم‌ها و آقایان، ۱۶ ماه پس از شروع قیام ملی در ایران پس از درگذشت مهسا امینی، دیگر تردیدی نیست که مردم ایران بیش از هر زمان دیگری رژیم مذهبی که بیش از ۴۰ سال بر کشور حکومت می‌کند را نفی می‌کنند. این تظاهراتها بیان پایان صبر و فوران خشمی بود که سال‌ها در حال دمیدن بود و به‌دنبال آن رژیم برای سرکوب این قیام خشونت بی‌حدوحصری را به کار گرفت. بر اساس گزارش عفو بین‌الملل، نیروهای امنیتی در ایران، و من از این گزارش نقل می‌کنم، از تعرض جنسی و سایر اشکال خشونت جنسی که معادل شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری است برای ارعاب و مجازات معترضان مسالمت‌آمیز در جریان قیام ۲۰۲۲ استفاده کرده‌اند. این گزارش هم‌چنین حاکی از آن است که مسئولان این اقدامات، پاسداران، نیروهای شبه‌نظامی بسیج، وزارت اطلاعات و هم‌چنین شاخه‌های مختلف نیروی انتظامی از جمله پلیس امنیت عمومی هستند. بنابراین تمام دستگاه حکومتی برای چنین سرکوب خونینی بسیج شده است.

تعداد اعدام‌هایی که به‌دنبال آن اتفاق افتاد وحشتناک است.

خانم رئیس‌جمهور رجوی شما رقم ۸۶۴ اعدام را یادآوری کردید که نسبت به سال قبل ۳۰ درصد افزایش داشته است. با وجود چنین سرکوبی، به‌رغم اعمال رعب و وحشت در شیوه حکومت‌داری، مردم ایران هم‌چنان خواستار تغییر هستند و مصمم‌تر از همیشه برای ادامه مبارزه می‌باشند برای استقرار یک جمهوری غیرمذهبی مبتنی بر برابری زنان و مردان.

طمع سیری‌ناپذیر حاکمان این رژیم مردم ایران را درگیر بحرانهای لاعلاج کرده است و شرایط زندگی روزانه مردم ایران مرتباً به وخامت گراییده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران، اجاره‌بها در پاییز ۲۰۲۲ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۱ افزایش ۴۶ درصدی را ثبت کرده است، روندی که در سال ۲۰۲۳ بدتر شد. تنها در سال ۲۰۲۳، آمار رسمی به تورم سالیانه نزدیک به ۵۰٪ اذعان دارند. نرخ بیکاری نیز رکورد شکسته است. در عین‌حال، قیمت مواد غذایی نیز سر به فلک کشیده و خانواده‌های ایرانی را از اقلام ضروری زندگی محروم کرده است.

از سال ۲۰۱۷ تاکنون، پس از هر قیام، حکومت ضعیف‌تر شده و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی تشدید شده‌اند. به‌گفته استفان دودوآنیون، مورخ و مدیر تحقیقات در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه، پایگاه ایدئولوژیک جمهوری اسلامی از آغاز این جنبش‌ها نشانه‌هایی از فروپاشی داشته است. رژیم انسجام خود را از دست‌داده و سیاست رعب و وحشت بازدارندگی خود را از دست می‌دهد. هر موج اعتراضات و قیام‌ها بعد از سال ۲۰۱۷ شدیدتر شده و قاعده اجتماعی آن وسیع‌تر شده است. اراده مردم در برابر سرکوب حتی برخی از متصدیان حکومتی را نیز به شک انداخته است.

باین‌حال، ما معتقدیم که پیش‌بینی فروپاشی این رژیم از طریق تضعیف فرضی از درون اشتباه بزرگی خواهد بود. تنها گزینه موجود اتکا به مردم و عزم آنها برای رهایی از دست ستمگران است. هزاران کانون شورشی در این راستا تلاش می‌کنند و سخنان امروز عصر ما خطاب به آن‌هاست. علاوه بر این، اکنون برای همه آشکار شده که برای مقابله با قیامهای زنجیره‌یی، خامنه‌ای بیش از همیشه تلاش می‌کند با سازمان‌دهی جنگی در خاورمیانه و با حمایت از سازمانی مانند حماس، خود را از انزوا در بیاورد. اگر چه ایران از اقدام نظامی مستقیم در خاک اسراییل خودداری کرده است، اما این کشور شبکه‌یی از سازمانهای مسلح خارج از مرزهای خود را تأمین مالی می‌کند که آنها را تحت عنوان محور مقاومت علیه اسراییل گردهم آورده است. این شبکه شامل سازمانهای مسلح با الگوبرداری از سپاه پاسداران است که در حال حاضر در کشورهایی مانند یمن، عراق، سوریه، لبنان و سرزمینهای فلسطینی مستقر هستند.

خانم رئیس‌جمهور، شما به‌خوبی تهدید جهانی که این رژیم نمایندگی می‌کند را تشریح کردید و من به آن بازنخواهم گشت. اما در این شرایط مهروموم‌هاست که دولتهای غربی، بر اساس منافع اقتصادی سکوت کرده‌اند و چشم خود را بسته‌اند. در مورد فرانسه، گرچه تجارت دوجانبه با ایران پس از خروج آمریکا از توافق وین در سال ۲۰۱۸ کاهش‌یافته، در اینجا یادآوری می‌کنم که سطح تجارت کالا بین دو کشور هم‌چنان بالاست و به ۳۶۷ میلیون یورو می‌رسد، شامل۳۱۳ میلیون یورو صادرات به ایران، یعنی افزایشی ۴۰ درصدی، و ۵۵ میلیون یورو واردات، که مجموعاً تراز مثبت ۲۵۸ میلیون یورو بر اساس داده‌های گمرک فرانسه را نشان می‌دهد.

بنابراین، دولتهای غربی در مورد مطالبات مردم ایران برای تغییر حکومت، به محکومیت‌های کلیشه‌ای و اعلامیه‌های بی‌اثر اکتفا می‌کنند، در حالی‌که در شرایط قیامهای بزرگی که ما تجربه کرده‌ایم، نشانه‌هایی که جهان غرب می‌تواند ارسال کند حائز اهمیتی تعیین‌کننده برای مردم تحت ستم هست. در حالی‌که چشم‌اندازهای روشنی برای تغییر در ایران وجود دارد، علائمی که دیپلماسی مماشات از خود نشان می‌دهد غیرقابل‌قبول است، من‌جمله وقتی وزرای امور خارجه قدرتهای غربی با تشریفات کامل همتای ایرانی خود، حسین امیرعبداللهیان را به حضور می‌پذیرند. فشردن دست یک وزیر ایرانی که به این رژیم خدمت می‌کند، توهینی است به خلقی که دارد مقاومت می‌کند.

این رژیم که به‌طور فزاینده‌یی توسط کل مردم نفی‌شده است، به‌دنبال راه‌هایی برای حفظ قدرت ضعیفش در خارج از مرزهای خود هست. بنابراین، مسأله ایران بازتاب‌هایی بسا فراتر از مرزهای خود این کشور دارد. در چنین اوضاعی از امنیت بین‌المللی و مبارزه علیه جنبش‌های تروریست و افراطی، موضع کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک بر این پایه استوار است که هیچ مماشات و امتیاز دادن به چنین رژیمی، نه مطلوب است، نه قابل‌قبول. این پیام قاطع ماست به مردم ایران که می‌جنگند، بسیج می‌شوند و هرگز نباید در حمایت ما شک کنند. متشکرم.

 

 

یانیک فاونیک

در مواجهه با سرکوب بی‌رحمانه رژیم

ضروری است که فشارهای بین‌المللی افزایش یابد

و سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و به‌ویژه دولت فرانسه

از مقاماتی که به قیمت اعدام‌های گسترده در قدرت باقی می‌مانند حسابرسی کنند

 

یانیک فاونیک- نایب‌رئیس کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک

با تشکر از شما خانم‌رئیس‌جمهور رجوی به‌خاطر حضور شما در اینجا عصر امروز در مجلس ملی. و از تک‌تک شما به‌خاطر حضور در این اتاق برای این کنفرانس تشکر می‌کنم.

. این‌یک واقعیت است. آمار و ارقام مربوط به اعدامها و وضعیت حقوق‌بشر در ایران تکان‌دهنده و وحشتناک است. بر اساس گزارش سازمان ملل، حداقل ۵۸۲ نفر از جمله ۱۶ زن، ۱۶ زن در سال ۲۰۲۲ در جمهوری اعدام شدند و در سال ۲۰۲۳ تعداد اعدامها به ۸۶۴ نفر رسید که ۲۶ زن، ۲۶ زن و ۸ جوان زیر ۱۸ سال سن داشتند، کودکانی که در زمان وقایع ادعاشده. متأسفانه، به‌دلیل اعدام‌های مخفیانه، این تعداد احتمالاً بسیار بیشتر است، بسیار بیشتر. اخیراً در ۲۳ ژانویه، درست یک هفته پیش، در زندان قزل‌حصار، دو تظاهر کننده اعدام شدند. محمد قبادلو، معترض قیام ۲۰۲۲ و فرهاد سلیمی، فعال کرد، پس از صدور حکم اعدام به امضای قاضی صلواتی، قاضی معروف بی‌رحم مجازات اعدام در ایران. اعدامها با سرعتی سریع، رسماً به دلایل مذهبی، جنایی یا سیاسی رخ می‌دهد و نشان‌دهنده استفاده گسترده از مجازات اعدام در جمهوری اسلامی و سرکوب وحشیانه‌ای است که توسط رژیم آخوندها اعمال‌شده است. این دیگر قابل‌تحمل نیست، این دیگر قابل‌قبول نیست. این ماشین سرکوبگر زندگی بسیاری از مردم را نابود می‌کند. به چند نمونه اشاره می‌کنم. مریم اکبری، یکی از قدیمی‌ترین زندانیان سیاسی ایران، دستگیر شده در جریان قیام دسامبر ۲۰۰۹، که باید در سال ۲۰۱۸ آزاد می‌شد. جرم اصلی او خانم‌ها و آقایان، عدالت‌خواهی برای قربانیان اعدام‌های سیاسی، است. بیش از ۱۴ سال، بیش از ۱۴ سال که او تنها یک روز مرخصی نداشته است، حتی فقط برای درمان. وی در سال ۲۰۲۱ به زندان سمنان تبعید شد. نمونه دیگر، معصومه صنوبری، زندانی سیاسی است که در جریان قیام دسامبر ۲۰۲۲ دستگیر و به مدت ۱۳ ماه در سلول انفرادی نگهداری شد. در مارس ۲۰۲۳، او به اتهام، نقل‌قول می‌کنم «مشارکت در فعالیت‌ها علیه دولت» به ۹ سال زندان محکوم شد. بنابراین، خانم‌ها و آقایان، در مواجهه با این سرکوب بی‌رحمانه، و این فضای وحشت مطلق، بیش‌ازحد ضروری است که فشارهای بین‌المللی افزایش یابد. و من بار دیگر از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و به‌ویژه دولت فرانسه می‌خواهم که اقدامات مؤثری برای متوقف کردن این ماشین اعدام در ایران انجام دهند و از مقاماتی که به قیمت اعدام‌های گسترده در قدرت باقی می‌مانند، حسابرسی کنند. این مسئولیت ماست و باید افتخار ما نیز باشد. و خانم رجوی و خانم‌ها و آقایان، می‌توانید روی کمیته پارلمانی برای ایران دموکراتیک حساب کنید، برای این‌که در کنار شما بجنگیم تا سال ۲۰۲۴ با سنگ سفیدی برای آزادی و دموکراسی در ایران، برای ایران و برای ایرانیان رقم بخورد. و از آنجایی‌که ما هنوز در ماه ژانویه هستیم، این در واقع صمیمانه‌ترین و گرم‌ترین آرزویی است که من دارم، و شما می‌توانید روی تک‌تک ما برای کمک به شما حساب کنید. متشکرم.

 

پاتریک هتزل

اکثریت مجلس فرانسه اکنون از مقاومت ایران حمایت می‌کند

این نماد مردم فرانسه است که آشکارا از مردم ایران

که امروز در رنج هستند حمایت می‌کند

 

پاتریک هتزل-نایب‌رئیس گروه جمهوری‌خواهان در مجلس فرانسه، عضو کمیسیون مالی

. خانم‌رئیس‌جمهور رجوی، همکاران عزیز، خانم‌ها و آقایان، من نیز به‌سادگی می‌خواهم، همان‌طور که توسط همکارانم انجام شد، آشکارا از مقاومت ایران و مردم ایران حمایت کنم. تعدادی از شما هستید که در خارج از مرزهای ایران نیز فعالیت می‌کنید تا مطمئن شوید که این پروژه دموکراتیکی که در دست دارید، می‌تواند در اسرع وقت انجام شود. اینجا در مجلس ملی فرانسه بیش از نیمی از ما به نفع مقاومت ایران بسیج شده‌ایم. و این نیز از نظر نمادین بسیار قوی است. این هم‌چنین فرصتی است تا بگوییم که مجلس فرانسه اکنون در اکثریت از مقاومت ایران حمایت می‌کند. همان‌طور که سیسیل ریاک به یاد می‌آورد، هم‌چنین نماد مردم فرانسه است که آشکارا از مردم ایران که امروز در رنج هستند حمایت می‌کنند.

من هم‌چنین می‌خواهم از فرصت سخنرانیم استفاده کنم و اقدام خودم را در آنچه توسط دو نفر از پیشینیانم در نمایندگی این حوزه انجام شد، لحاظ کنم، زیرا نفر ماقبل از من در حوزه انتخابیه آدرین زلر بود. خانم‌رئیس‌جمهور، شما حتی مدتی پیش برای ادای احترام بر مزار آدرین زلر آمدید. واقعاً، آدرین هم همیشه خیلی قوی بود، از همان ابتدا از مبارزه شما حمایت کرده بود. و پیشینه مستقیم من، در این مورد، امیل بلسیک، نیز در آخرین کنگره‌ای که شما سازمان‌دهی کردید، نیز در طرف شما متعهد شد. و هم‌چنین به یاد آدرین و به‌عنوان بسط کاری که توسط دو پیشینم انجام شد، آشکارا به‌طرف شما متعهد هستم. و من می‌توانم بگویم آنچه ما می‌توانیم در اینجا در آغاز امسال فرموله کنیم این است که هر چه زودتر بالاخره یک ایران دموکراتیک و آزادی می‌تواند پیروز شود. امیدواریم هر چه زودتر این اتفاق بیفتد. خیلی ممنونم.

 

ادامه دارد

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d3238ebe-7ddb-4bec-81f5-abc6025696da"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات