728 x 90

سرنوشت رقت‌آور و مسیر عبرت‌انگیز شاعری که در برابر شیخ و شاه زانو زد و ارتجاع او را به یغما برد

ندامت خفت‌بار از ۲.۵سال زندان در زمان شاه و اعلام مواضع ننگین و مهوع به سود شیخ و شاه

(صفحه ۴۵ کتاب سمفونی مقاومت اثر روان‌شاد محمد سیدی کاشانی)

«سرنوشت رقت‌آور و مسیر عبرت‌انگیز شاعری که در برابر شیخ و شاه زانو زد و ارتجاع او را به یغما برد»

حضیض زبونی و ذلت در آخر خط شیخ و شاه

  • نخست بگذارید به‌عنوان یک زندانی سیاسی سابق محمد رضاشاه پهلوی که. . . . دو سال زندان بود و پنج شش ماه ملی کشی کرد بدون تعارف درود خود را نثار آخرین شهریار ایران بکنم. درود بر او باد
  • من تأکید می‌کنم. . . . از مبارزه علیه رژیم محمدرضا شاه پشیمانم.
  • درود بر شاه.
  • روح محمدرضا شاه شاد، یادش گرامی

(مصاحبه اسماعیل یغمایی با یکی از تلویزیونهای اینترنتی اطلاعات آخوندها در خارج کشور- ۴آبان ۱۳۹۶)