728 x 90

سرعت چشم‌گیر قیام

۲سال قبل شعارها در قیام علیه گرانی در مشهد، بعد از ۴۸ساعت سیاسی و پس از چند روز قیام سراسری شد اما شعارها در قیام بنزین ظرف چند ساعت به شعار مرگ بر خامنه‌ای بالغ و به‌سرعت سراسری شد.

در آن قیام پس از چند روز جوانان در اعتراض به فقر و فلاکت مردم در نظام فرعونی، خامنه‌ای را به چالش کشیدند و امروز مردم اصفهان همان واقعیت را با همان واژه‌ها و صدای بلند در میدان شهر فریاد کشیدند: «ملت گدایی می‌کنه، آقا خدایی می‌کنه» و «سیدعلی ببخشید، دیگه باید بلند شید»!

در این روز جوانان شورشگر بیش از ۷۰مرکز رژیم را به آتش کشیدند.

این‌ها نشانه‌های تعمیق شراره‌هایی است که با یک جرقه به آتشفشان تبدیل شد. آتشفشان و کهکشانی از خشم و اراده و قیام که هرگز خاموش و فراموش نمی‌شود. به همین علت سخنگوی مجاهدین ضمن یادآوری این‌که هرگونه ترس از رژیم را باید در آتش‌ها سوزاند گفت: «مردم و جوانان شورشگر رژیم را وادار خواهند کرد که یا در مورد قیمت بنزین مفتضحانه عقب بنشیند و راه قیام‌های بعدی باز شود یا عواقب طغیان و سرکشی خود در برابر مردم ایران را بپذیرد».