728 x 90

سردبیر روزنامه السیاسه کویت خواستار سرنگونی رژیم ایران شد

احمد جارالله سردبیر روزنامه السیاسه و رئیس انجمن روزنامه‌نگاران کویت
احمد جارالله سردبیر روزنامه السیاسه و رئیس انجمن روزنامه‌نگاران کویت

احمد جارالله سردبیر روزنامه السیاسه و رئیس انجمن روزنامه‌نگاران کویت خواستار سرنگونی رژیم ایران شد.

او در توئیتی روز جمعه ۲۸شهریور که توسط ”المشهد العربی“ مانیتور شد، نوشت: ”رژیم مرتجع ایران در این منطقه، به کشورهای خلیج و کشورهای خاورمیانه آسیب وارد کرد.

سرنگونی این رژیم با به‌رسمیت شناختن خانم مریم رجوی توسط جهان آزاد خواسته ماست. خانم مریم رجوی امید مردم و کشور ایران است. کشوری که اکنون در عرصه بین‌المللی منزوی و از نظر داخلی ویران شده است. کشورهای جهان آزاد باید مردم ایران را از رژیم مرتجعش نجات دهند“ .

-توئیت السیاسه