728 x 90

سخنگوی مجاهدین: خوشا که مجاهدین در فردای مرگ دجال ضدبشر بر دهان رحیم صفوی کوبیدند و ترک زن و فرزند کردند تا هر چه بیشتر بجنگند

سخنگوی مجاهدین - ۵بهمن ۱۴۰۱
سخنگوی مجاهدین - ۵بهمن ۱۴۰۱

سخنگوی مجاهدین: خوشا که مجاهدین برای این‌که به‌گفته دژخیم رحیم صفوی زمینگیر نشوند از سال۶۸ در فردای مرگ دجال ضدبشر بر دهان رحیم صفوی کوبیدند و ترک زن و فرزند کردند تا هر چه بیشتر بجنگند.

سرکرده پیشین سپاه ۳۳سال دیر از خواب بیدار شده و با نسلی روبه‌روست که زمینگیر نمی‌شود.

دژخیم رحیم صفوی همان کسی است که در مقام سرکرده سپاه خامنه‌ای می‌گفت: بعضی‌ها را باید گردن بزنیم بعضی‌ها را زبان‌شان را قطع می‌کنیم.

 

پاسدار رحیم صفوی

مشاور خامنه‌ای و سرکرده پیشین سپاه:

امروز دشمن آمده توی خانه‌های ما با مغزها

و دلها و افکار و اندیشه‌های جوانان ما داره می جنگد

این جوانها یک کار بهشان بدهید یک زن هم بهشان بدهید

دیگه اگر دیدید آمدند توی خیابان‌ها؟

زمین‌گیر می‌شوند

 

پاسدار رحیم صفوی ۴ بهمن ۱۴۰۱: سخن امروز من این است که زمانی فرزندان شما در مرزها و پشت خاکریزها با یک دشمن سینه به سینه می‌جنگیدند امروز دشمن آمده توی خانه‌های ما امروز دشمن با مغزها و دلها و افکار و اندیشه‌های جوانان ما داره می‌جنگد این فضای مجازی یک شمشیر دو لبه هست هم می‌شود استفاده خوب از آن کرد هم استفاده بد یک جنگ شناختی یعنی تغییر در اذهان تغییر در باورها تغییر در ارزشها

قبول کنیم در جنگ فضای مجازی شکست خوردیم فضای مجازی دست اونها اونها برتری پیدا کردند تمام این دستگاههای ما از پس اون رسانه‌های اونها بر نیآمد صدها شبکه تلویزیونی ماهواره‌یی که بعضاً هم ایرانیها بالاخره ما چند میلیون ایرانی خارج از کشور داریم

این وضعیت وضعیتی ست که تولید ناراحتی می‌کنه جوان ما که کار نداشته باشه زن هم نداشته باشه خب معلوم است شما این جوانها که بعضاً آمدند توی این مسایل اخیر اگر این جوانها یک کار بهشان بدهید یک زن هم بهشان بدهید دیگه اگر دیدید آمدند توی خیابان‌ها؟ زمینگیر می‌شوند دیگه دیگه آیا توانستیم؟

(تلویزیون شبکه البرز رژیم - ۴ بهمن)

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/75206c8d-4972-48b6-81f1-20d5c01ae5ec"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات